iPay

Narodna banka Srbije je dala privrednom društvu iPay See iz Beograda dozvolu za izdavanje elektronskog novca, čime je ta kompanija, koja je do sada imala dozvolu za pružanje platnih usluga kao platna institucija, postala prva domaća institucija elektronskog novca.

Time je srpsko tržište platnih usluga, prateći savremene tendencije u načinima plaćanja, postalo bogatije za novu vrstu pružalaca platnih usluga, navode iz centralne banke.

Sticanjem ove dozvole, iPay SEE sada može da obavlja poslove u domaćem platnom prometu, budući da se servisi stranih institucija elektronskog novca (PayPal, Skrill i Payoneer), u skladu sa zakonom, mogu koristiti samo u platnom prometu sa inostranstvom.

U početnoj fazi iPay See će izdavati elektronski novac pre svega preko mreže distributera čiji će spisak biti objavljen na internet prezentaciji te institucije.

Pri izdavanju elektronskog novca, korisniku se dodeljuju jedinstveni elementi koji su samo njemu dostupni i koji služe za autentifikaciju pri plaćanju. Izdati elektronski novac može da se koristi za kupovinu robe i usluga u internet prodavnicama trgovaca s kojima iPay See ima uspostavljenu saradnju, a čiji se spisak nalazi na internet stranici te institucije elektronskog novca.

Plaćanja elektronskim novcem za kupovinu robe i usluga mogu nesmetano da obavljaju kako građani, tako i privredni subjekti (preduzetnici i privredna društva).

NBS očekuje, kao što je to istaknuto i u planovima društva iPay See, da će najkasnije početkom naredne godine ta institucija u sledećoj fazi ponuditi korisnicima uslugu tzv. digitalnog novčanika, odnsono da će omogućiti kreiranje elektronskog novca u potpuno virtuelnom okruženju uvođenjem mogućnosti da se stanje elektronskog novca dopunjuje korišćenjem platnih kartica na internetu ili preko mobilnih aplikacija.

Time bi se stvorili uslovi i za neposredna plaćanja elektronskim novcem na (fizičkim) prodajnim mestima, pored toga što će već u početnoj fazi biti omogućeno plaćanje u internet prodavnicama.

Iz NBS podsećaju da elektronski novac predstavlja potpuno ravnopravnu elektronsku zamenu za novčanice i kovani novac, a obično se koristi za plaćanja putem interneta, aplikacija na mobilnim telefonima, NFC čipa i sl.

Korisnik je zaštićen i tako što u svakom trenutku može zatražiti povlačenje (otkup) elektronskog novca, tj. institucija elektronskog novca je dužna da bez odlaganja, po zahtevu korisnika, prenese na tekući račun iznos novčanih sredstava koji odgovara trenutnom stanju elektronskog novca, ili da mu isplati odgovarajući iznos tih sredstava u gotovom novcu, navodi se u saopštenju.