Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Upozorenje Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zbog nepravilnosti koje Fond čini prilikom obrade ličnih podataka osiguranika.

Fond PIO na zahtev osiguranika za izdavanje uverenja koje im je potrebno prilikom upisa dece u predškolske ustanove, umesto uverenja izdaje kopiju kompletnog M4 obrasca, za šta nema pravni osnov. Dodatno, kompletan M4 obrazac sadrži mnogo više ličnih podataka nego što je svrsishodno i potrebno (o stažu osiguranika, zaradama, naknadama zarada…).

 

Na ovaj način se ne samo odstupa od fundamentalnog načela Zakona o zaštiti podataka o ličnosti – pravnog osnova, kao i svrsishodnosti i srazmernosti, nego se i nepotrebno lični podaci osiguranika izlažu riziku zloupotrebe, što se ne može i ne sme pravdati „jednostavnijim” i „bržim” postupanjem nadležnih. Generalno se što pre mora prestati sa na svim nivoima snažno i dugo prisutnom praksom da se zato što je činovnicima “lakše” ili “zgodnije” ignorišu i potcenjuju obaveze u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Poverenik je naložio Fondu PIO da ga u roku od 8 dana obavesti o merama koje će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti na koje je ukazao.