Društvena veb mreža Fejsbuk objavila je danas lansiranje besplatne platforme za onlajn usluge za mobilne uređaje u Indiji i drugim zemljama u razvoju.

Ona bi tamo trebalo da zameni aplikaciju organizacije Internet.org , za koju mnogi indijski internet akteri smatraju da šteti neutralnosti veba, što će garantovati podjednak i nediskrimisan pristup internetu.

Nova usluga Fejsbuka biće otvorena za sve programere koji žele da učestvuju u projektu, objavio je danas francuski dnevnik Figaro u svom veb izdanju.

Internet.org je organizacija koju je Fejsbuk osnovao 2013. godine kako bi povezao na internet najugroženije stanovništvo u svetu.

Ona već postoji u devet zemalja u svetu kroz razne projekte.

facebook
facebook

U Indiji, organizacija je lansirala u februaru u partnerstvu sa telekomunikacionim operaterom RC (Reliance Communications) mobilnu aplikaciju koja omogućava korisnicima besplatan pristup odabiru internet usluga.

Problem je što je Fejsbuk dosad odabirao partnere, tako da su neki indijski veb akteri ostavljeni po strani.

Fejsbukova usluga Internet.org je već više meseci žestoko kritikovana, pa i od strane sopstvenih partnera.