Minecraft

Microsoft je osnovan na ideji da ljudi mogu učiniti neverovatne stvari kada im je tehnologija na dohvat ruke. Misija kompanije bazira se na kreiranju iskustava koja će korisnike uključiti u taj proces i podstaći na konstantno učenje i usavršavanje. Na taj način se svakom pojedincu pruža prilika da razvije najbitnije životne veštine – komunikaciju, saradnju, kritičko razmišljanje, kreativnost, kao i kompjuterske veštine, sve što je neophodno za život u savremenom, digitalnom, okruženju.

Adekvatno korišćenje savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija stoga mora početi od prvih nivoa obrazovanja, uključivanjem i povezivanjem nastavnika i učenika, kroz korišćenje alata koji će i jednima i drugima pomoći da proces učenja redefinišu i usavrše.

U nastojanju da pomogne i nastavnicima i učenicima da stvaraju i dele znanje na potpuno nove načine, Microsoft sarađuje sa svim relevantnim partnerima u obrazovanju. Sa ciljem da se izgrade veštine pismenosti i rešavanja problema koje će biti neophodne da svaka mlada osoba uspešno ostvari svoje potencijale u savremenom digitalnom svetu, Microsoft usavršava IT rešenja koja će olakšati organizovanje i korišćenje sadržaja bilo da je reč o mobilnom, ličnom, ili zajedničkom prostoru u kojem se uči.

Učenje kroz kreativan rad i istraživanje daje najbolje rezultate zbog čega Microsoft veruje da savremene IT tehnologije primenjene na inovativne načine mogu značajno unaprediti kako proces predavanja, tako i proces učenja i primenjivanja novih znanja. Na taj način mladi ljudi, kroz osnove programiranja, uče kako da koriste, ali što je mnogo bitnije – kako da i sami razvijaju IT rešenja.

U tom kontekstu kompanija je najavila i investiciju u novu, proširenu verziju Minecraft-a, namenjenu primeni u učionicama, kao i dostupnost javnosti preview verzije Learning Tools for OneNote.

Novi Minecraft Education Edition započeće svoje testiranje ovog proleća i biće definisan kroz online doprinos obrazovne zajednice, koja je i do sada sa velikim zadovoljstvom i uspehom koristila Minecraft u više od 7.000 učionica, u preko 40 zemalja u svetu. Kreativnost i interaktivnost koja se ispoljava kroz stvaranje virtuelnih svetova u Minecraft-u, pomaže učenicima da razvijaju i društvene veštine, dok im povratne informacije od nastavnika, u realnom vremenu, omogućavaju efikasnije rešavanje zadatih problema.

OneNote se takođe pokazao kao vrlo korisno sredstvo učenja, pogodno za saradnju i deljenje informacija, ali je vremenom dobio i novu dimenziju koja je Microsoft-u na polju edukacije bila od izuzetnog značaja, a odražavala se kroz prilagođavanje stilovima učenja i saradnje među učenicima. Nastavnici širom sveta inkorporirali su OneNote u svoju nastavu i kroz povratne informacije doveli do kreiranja Learning Tools for OneNote, vrlo bitnog toolbar dodatka za OneNote 2013 i 2016. Ovaj dodatak dizajniran je sa posebnim fokusom na usavršavanje veština čitanja i pisanja kod svih studenata, uključujući i one sa teškoćama u učenju kao što je disleksija. Learning Tools for OneNote ima opcije posebnog formatiranja teksta, i druge funkcije koje mogu olakšati aktivnosti u učionici, uključujući i napredno diktiranje, fokus režim, i opciju za udubljeno čitanje.

Sa sve većom dostupnošću savremenih tehnologija i uređaja, rastu i mogućnosti Microsoft-a da pomogne u ostvarivanju potencijala studenata širom sveta da kroz učenje premoste razlike u veštinama, i na taj način osnaži 1.4 milijarde učenika u svetu da postignu više.