Nova imagePRESS C10010VP serija_1Nova imagePRESS C10010VP

Canon Europe predstavlja dve nove napredne opcije za automatizaciju – Sensing Unit i Inspection Unit – za digitalnu štamparsku mašinu u boji serije imagePRESS C10010VP. Puštanje ovih jedinica u prodaju pruža dodatnu podršku klijentima u okruženjima štamparske produkcije kako bi dosledno postizali najkvalitetniji odštampani materijal, za manje vremena i bez ručne intervencije operatera.

Povećavajući vremensku efikasnost time što uklanja potrebu za ručnom kalibracijom, novi modul Sensing Unit nadgleda registraciju od napred ka nazad i tonalitet boja pre i tokom štampanja, automatski ih podešavajući u letu da bi osigurao doslednost sa postavkama zadatka, od prvog do poslednjeg lista. Ovo podešavanje u realnom vremenu, sa referencom na odštampani medij, dodaje na visok nivo kontrole boja na remenu za prenos slike koji pruža Multi D.A.T tehnologija, što je standardna karakteristika serije imagePRESS C10010VP.

Klijentima koji žele da eliminišu ručnu inspekciju prema određenim kriterijumima, novi modul Inspection Unit pruža značajnu mogućnost za automatizaciju. Uređaj pregleda svaku odštampanu stranicu u potrazi za problemima poput izobličenja, a identifikuje i nedostatke poput pruga ili prljavštine na mediju. Klijenti mogu da odaberu odbacivanje i automatsko ponovno štampanje neispravnih stranica, kako bi dobili savršen otisak bez ugrožavanja produktivnosti. Alternativno, neispravne stranice mogu da se odbace bez ponovnog štampanja ili operater može jednostavno da dobije evidenciju stranica koje nisu u skladu s unapred postavljenim merilima kvaliteta.

Inspection Unit može da uoči nedostatke čak do prečnika od 0,2 mm bez uticanja na produktivnost, a nivoi osetljivosti mogu da se prilagode specifičnim potrebama svakog posla. Operater može da definiše do 64 zone na svakoj stranici koje će se proveravati prema kriterijumima inspekcije, a svaka od njih sa devet mogućih nivoa osetljivosti.  Na primer, viši standard kvaliteta je moguće postaviti za logotipe kompanije, kritične slike proizvoda i ljudska lica, uz manje strogu kontrolu za pozadinske slike.

Ova dva nova modula za automatizaciju mogu da se odaberu pojedinačno ili u kombinaciji i kompatibilni su sa postojećim mašinama serije C10010VP. S oba može da se upravlja pomoću PRISMAsync ili Fiery kontrolera.

Mathew Faulkner, viši marketing menadžer za EMEA za profesionalnu štampu u kompaniji Canon Europe, komentariše: „Serija imagePRESS C10010VP već postavlja najviše standarde kvaliteta i produktivnosti, ispunjavajući očekivanja čak i najzahtevnijih kupaca štampe. Ovi novi uređaji uklanjaju potrebu za bilo kakvom ručnom kalibracijom i inspekcijom koja bi zahtevala dodatno ulaganje vremena, vizuelnie provere i subjektivne procene.“

„Razvoj ovih opcija za automatizaciju pokazuje da slušamo i odgovaramo na potrebe naših klijenata. Znamo koliko je efikasnost važna za naše klijente, pa zbog toga oni sada imaju mogućnost da potpuno automatizuju ove procese inspekcije i kalibracije. To im daje samopouzdanje da proizvode besprekorne otiske i da preusmere zaposlene i stručnost na druge oblasti sa dodatnom vrednosti. Pomoću ovih novih tehnologija naši klijenti mogu da povećaju svoju produktivnost i profitabilnost, kao i da smanje skupe ponovljene otiske i otpad, skrate vreme izvršavanja posla i da usmere veštine operatera tamo gde one dodaju najveću vrednost.“