Nikon D5

Kompanija Nikon je saopštila da je sada dostupan novi firmware, C:Ver.1.10, koji proširuje funkcije vodećeg Nikon fotoaparata FX-formata D5. Ovaj firmware nudi poboljšanje za fotografisanje nudeći 4 ključna unapređenja. Sada je produženo snimanje za video snimke, uključujući i 4K UHD, kao i tri pogodne funkcije uključujuči i smanjenje treperenja pri fotografisanju.

Pored ove četiri velike promene , neke dodatne ispravke su primenjene u novi firmware.*

Video snimanje

Kada snimate filmove sa D5, sada je moguće da nastavite snimanje sve do 29 minuta i 59 sekundi, bez obzira na broj frejmova kao i kvalitet snimka, a to uključuje i 4K UHD (3849×2160) snimanje za koje je predhodni limit bio svega 3 minuta.

D5 sada nudi i smanjenje elektronske vibracije (VR) za video snimanja. Ovo umanjuje efekat podrhtavanja fotoaparata i pogodna je kada je snimate bez stabilizatora i stativa. Kada se koristi u kombinaciji sa optičkom VR tehnologijom NIKKOR, prednosti su još očiglednije.

 

Fotografisanje

Kako bi umanjio varijacije u ekspoziciji, u firmware D5 je sada uključena i funkcija za smanjenje treperenja pri fotografisanju. Uz uključeno smanjenje treperenja, fotoaparat detektuje nivo osetljivosti i automatski prebacuje vreme okidanja kako bi pomogao pri postizanju što tačnijih ekspozicija i reprodukcije boja.

Dinamički AF vam sada omogućava da postignete fokus na objektu,  čak i ako na kratko ostavlja svoju izabranu osnovnu tačku fokusa, koristeći informacije iz okolnih tačaka.

Pored postojećih 25, 72 i 153 talanka fokusa, D5 sada nudi i dinamički opseg od 9 tačaka, koji je efikasan kada želite da postignete fokus na još manjim površinama pokretnog objekta.

Novi firmware je dostupan za preuzimanje od 23. juna 2016. Godine. Može se preuzeti besplatno sa sledeće URL adrese http://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/320/D5.html