Intel korporacija je danas predstavila Intel Xeon  procesor iz E7-8800/4800 v3 porodice proizvoda, koji omogužava ubrzan uvid u posao kroz analize u realnom vremenu i poboljšane performanse i pouzdanost za ključne računarske procese.

Poslovne informacije u realnom vremenu su glavni prioritet kompanija iz širokog spektra industrije, od zdravstvene zaštite do prodaje i telekomunikacija, između ostalih. Potreba za brzim ekstrahovanjem vrednih uvida iz velike količine podataka je osnovni zahtev za nove tehnologije memorijskih računarskih procesa i big data analiza.

Imajući na umu trenutne i buduće zahteve za in-memorijsko računarstvo, Gartner veruje da će prihodi ovog tržišta preći 9.5 milijardi američkih dolara do kraja poslovne 2018. Godine i barem 50 odsto velikih kompanija će prihvatiti in-memorijsko računarstvo kako bi omogućili digitalne poslovne strategije.

Intel Xeon procesor iz E7 v3 porodice, pomaže korisnicima da na bezbedan način obrade i analiziraju velike skupove podataka u sistemskoj memoriji, radi bržeg odlučivanja i poboljšane operacionalne efikasnosti, stvarajući na taj način konkurenciju među kompanijama.

 

intel

“U ekonomiji digitalnih servisa, uspeh i propast mogu da zavise od brzine reagovanja kompanije na uvide iz ogromne količine podataka,” rekla je Dajen Brajant, viši potpredsednik i generalni direktor Data Center grupe u Intelu. “Intel Xeon procesor iz E7 v3 porodice je motor za ubrzanje poslovne inteligencije kroz analize u realnom vremenu, koji omogućava poslovima da poboljšaju zadovoljstvo korisnika kroz personalizovane proizvode i usluge, kao i da generišu nove tokove prihoda i poboljšaju operativnu efiaksnost”

Novosti i činjenice

  • Sa 20 novih svetskih rekorda za učinak u širokom spektru krititčnih aplikacija, nova porodica procesora ostvaruje 40 odsto poboljšanja učinka, u poređenju sa prethodnom generacijom2.
  • Porodica procesora omogućava do 6 puta poboljšane performanse u aplikaciji za poslovno procesuiranje za memorijsko transakcijsko radno opterećenje3 optimizovano sa novim Intel® Transactional Synchronization Extensions (Intel® TSX).
  • Sa do 18 jezgara, 20 odsto povećanja u broju jezgara u poređenju sa prethodnom generacijom i sa do 45 megabajta najnovije keš memorije, porodica procesora može da ostvari do 70 odsto više analiza koje olakšavaju donošenje odluka po satu4.
  • Porodica proizvoda omogućava do 10 puta bolje performanse po dolaru, dok smanjuje ukupne vlasničke troškove na 85 odsto, u poređenju sa alternativnim RISC arhitekturama5, tako što smanjuje cenu nabavke hardvera, napajanja i hlađenja.
  • Procesori podžavaju konfiguracije sa do 32 soketa6, sa podrškom za najveći kapacitet memorije po slotu u industriji (sistemi sa 8 soketa mogu da podrže do 12 terabajta DDR3 i DDR4 memorije).
  • Nove sposobnosti zaštite i pouzdanosti, uključujući povećan učinak kriptogragfije kroz najnoviji Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI), kao i dodatna makro-arhitekturalna poboljšanja. Intel® Run Sure Technology, jedinstveni skup pouzdanosti, dostupnosti i mogućnosti servisiranja (RAS) omogućen za Intel Xeon procesor E7 porodice, je poboljšan sa novim karakteristikama dizjaniranim da osiguraju najveću moguću dostupnost za ključne aplikacije.
  • Porodica proizvoda se sastoji iz 12 modela procesora, uključujući procesore optimizirane za više segmenata, kao što su dva visoko frekventna modela , koji su dizajnirani za podskup aplikacija za upravljanje bazama podataka koje zahtevaju najbrža moguća jezgra.
  • Od danas, 17 proizvođača sistema širom sveta, će početi da predstavljaju platforme zasnovane na Intel Xeon procesorima E7 v3 porodice. Neki od ovih proizvođača su Bull*, Cisco*, Dell*, Fujitsu*, Hitachi*, HP*, Huawei*, Inspur*, Lenovo*, NEC*, Oracle*, PowerLeader*, Quanta*, SGI*, Sugon*, Supermicro* and ZTE*.
  • (Beleška urednicima: Intel i Cloudera su danas najavili detalje o tome kako partnerstvo uspešno pomaže usvajanju enterprise-a u analitici, uključujući nova poboljšanja proizvoda, kao što su implementacija Intelovog AES-NI koji omogućava do 2.5 puta poboljšanje u enkripciji bez opterećenja učinka i omogućava sa ceo Hadoop set podataka bude enkriptovan za radno vreme sistema koje se kreće od 1 do 4 odsto, u zavisnosti od radnog opterećenja.)

 

 

Transformacija poslovanja kroz analize u realnom vremenu

Nippon Paint, jedan od najvećih snabdevača bojom u Aziji, trenutno koristi Intel Xeon procesor E7 v2 koji upotrebljava SAP HANA softver za analizu kako bi proučio ponašanje korisnika sa većom preciznošću i kako bi ubrzao svoju sposobnost da analizira i deluje na osnovu podataka, radi optimiziranog lanca snabdevanja i marketinških kampanja.

“Kroz analize u realnom vremenu, Nippon Paint je sposoban da uhvati i analizira preferencije mušterija, kao što su boja, dizajn i dizajneri i da prilagodi proizvode i usluge specifičnim potrebama kupaca,” rekao je Džastin Čen, glavni direktor za informisanje Nippon Paint-a. Podaci koji omogućavaju da delujemo na osnovu njih su ranije bili analizirani danima i nedeljama, a izveštaj je sada dostupan u realnom vremenu. Trenutno testiramo nove sisteme zasnovane na Intel Xeon E7 v3 procesoru, kako bismo iskoristili bolje performance i veću pouzdanost i kako bismo ubrzali uvid u ponašanje kupaca na osnovu podataka”.

Detalji o cenama

Intel Xeon procesor E7 v3 porodice će biti ponuđen sa 12 različitih modela procesora, čija se cena kreće od 1,224 do 7,175 dolara, za po 1,000 primeraka.