SAP

SAP je predstavio novi program za Internet of Things (IoT) inovativni portfolio. Program ima za cilj da pomogne korisnicima u povezivanju pametnih uređaja sa ljudima i procesima kako bi poboljšali poslovne rezultate.

Imajući u vidu da je SAP nedavno najavio da će investirati 2 milijarde evra u IoT u narednih pet godina, IoT portfolio kombinuje prilagođavanje aplikacija, Big Data aplikacije i rešenja za povezivanje. IoT portfolio pronalazi primenu u povezivanju proizvoda, sredstava i infrastrukture sa voznim parkom, tržištima i ljudima.

SAP IoT portfolio predstavljen je pod imenom SAP Leonardo i nazvan je po čuvenoj statui nastaloj u doba najvećih naučnih otkrića. Više informacija o SAP Leonardo brendu, možete pročitati ovde.

„Prelazak sa ideje na realizaciju je ono što je bitno za nove poslovne procese kao što je Industrijska revolucija 4.0, novi poslovni modeli i novi načini života i rada ljudi,“ rekla je Tanja Rakert, izvršna potpredsednica Sektora za Digitalne proizvode i IoT, SAP. „Sa SAP Leonardo, povezujemo „stvari“ sa poslovnim procesima koji su proaktivni i odvijaju se u realnom vremenu, kao i sa ljudima koji mogu da efikasnije upravljaju sve pametnijim i automatizovanijim sistemima.“

Jedinstvena mogućnost za povezivanje, ljudi, uređaja i poslovnih procesa

Sa SAP HANA Cloud platformom, SAP Leonardo omogućava pametne IoT aplikacije, poslovne servise za razvoj, tehničke servise za procesiranje ogromnih baza podataka i procese između pametnih uređaja. SAP Leonardo kombinuje jedinstveno SAP iskustvo i znanje u poslovnim procesima, dugo preko 45 godina, kroz 25 industrija kao i vodeću poziciju u upravljanju velikim količinama podataka u sledećim oblastima:

  • Povezani uređaji za nove uvide u upravljanje životnim ciklusom proizvoda, njihovim izvorom, snabdevanjem i digitalnim mrežama za snabdevanje; kao i dizajnom, proizvodnjom i isporukom pametnih, povezanih uređaja u svim industrijama.
  • Povezana sredstva za praćenje i analizu osnovnih sredstava, uključujući i proizvodnju i održavanje poslovnih procesa, kako bi se smanjili troškovi i poveća vreme rada opreme.
  • Povezani vozni park za omogućavanje kompanijama i javnim službama da poseduju pokretna sredstva (kao što su vozila, roboti, viljuškari i autonomna vozila) kako bi se poboljšale usluge i bezbednost i kvalitet usluga.
  • Povezana infrastruktura za nove digitalne, operativne, obaveštajne, fizičko-infrastrukturne sisteme, izgradnju energetskih mreža što omogućava bolju uslugu, efikasnije poslovanje i ublažavanje rizika.
  • Povezana tržišta kako bi se omogućili novi proizvodni i poslovni modeli od lokalnog značaja i pravovremeni uvid za kupce i marketing, digitalni agrobiznis, pametne luke i pametne gradove.
  • Povezani ljudi za zajednički rad, zdravstveni menadžment i pametne kuće okruženja koje povezuju ljude i zajednice i pružaju boljih, više personalizovanih iskustava.

SAP Leonardo događaj

SAP je takođe najavio planove za svoj prvi globalni SAP Leonardo događaj. Na događaju na kom će se okupiti SAP korisnici, partneri i IoT stručnjaci biće prikazane najnovije poslovne strategije i IoT inovacije. Događaj će se održati 11 i 12. jula 2017. u Frankfurtu u KAP EUROPA. Više informacija o događaju, uključujući agendu i detalje o registraciji, biće uskoro dostupni.