Kaspersky Mac zastita

U 2016. godini, kompanija Kaspersky Lab detektovala je 11,8 miliona sajber napada na korisnike Mac računara, što ukazuje na činjenicu da je ova pretnja itekako realna. Specifični MacOS malver, „fišing“ i napadi sa „čovekom u sredini“, kao neke od glavnih pretnji, mogu među Apple korisnicima stvoriti lažan osećaj sigurnosti.

Kako bi sačuvala organizacije od preteranog samopouzdanja kada je u pitanju bezbednost njihovih Mac uređaja, kompanija Kaspersky Lab predstavila je novu generaciju rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud, koje korporativnim Mac računarima pruža višeslojnu zaštitu, a provajderima usluga obezbeđuje veću automatizaciju i mogućnost boljeg upravljanja.

Zaštita od realnih pretnji za Mac računare

Današnje sajber kriminalce ne sputavaju ugrađene bezbednosne karateristike na Apple uređajima. U periodu između 2016. i 2017. godine pojavile su se nove pretnje za Mac uređaje: od prvog zabeleženog „KeRanger“ ransomware-a koji napada isključivo Mac računare, koji je detektovan u martu 2016. godine, do  „Fruitfly“ malvera i „Patcher“ ransomware-a koji su detektovani početkom 2017. godine.

Među ovim pretnjama nisu računate targetirane spam poruke, „fišing“ napadi i socijalni inženjering usmeren ka ljudima, a ne operativnom sistemu, zbog čega bezbednosne tehnologije na Mac uređajima mogu biti beskorisne.

Zapravo, verovanje da su Mac uređaji otporni na sajber pretnje je to što ih čini atraktivnom metom za kreatore sofisticiranog malvera. Kriminalci mogu da koriste ove manje ranjive, ali generalno nezaštićene sisteme da pristupe široj korporativnoj mreži. Obezbeđivanje Windows i Mac operativnih sistema, kao i mobilnih platformi, predstavlja sve veći izazov za kompanije sa pomešanim IT okruženjima.

Kako bi pomogla organizacijama da budu bezbedne na svim platformama, kompanija Kaspersky Lab je predstavila novu generaciju rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud koji štiti korporativne Mac uređaje. Kaspersky Endpoint Security Cloud omogućuje malim i srednjim preduzećima da pojednostave njihovu bezbednost kroz daljinsko upravljanje većim brojem MacOS i Windows radnih stanica, mobilnih uređaja i fajl servera, preko intiutivne konzole zasnovane na cloud-u.

Veća automatizacija i pojednostavljeno upravljanje

Budući da moraju da upravljaju većim brojem korisničkih naloga u isto vreme, provajderima usluga su neophodni specijalni alati za dostizanje maksimalne vidljivosti i kontrole radnih zadataka, glatko i automatizovano naplaćivanje i jedinstveno upravljanje bezbednošću. Kako bi to obezbedila, kompanija Kaspersky Lab je završila integraciju rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud sa vodećim platformama za daljinsko nadgledanje i upravljanje, kao i profesinalnu automatizaciju usluga ― ConnectWise Manage i ConnectWise Automate.

Zahvaljujući ažuriranoj cloud konzoli za upravljanje u okviru rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud, sada je moguće odrediti nekoliko administratora koji će upravljati IT bezbednošću. To pruža dodatnu fleksibilnost provajderima usluga, kao i vidljivost za njihove klijente koji sada mogu da nadgledaju zaštitu tako što će dodeliti administratorska prava internom osoblju. Ugrađena kontrolna tabla sadrži informacije kao što su spisak kompanija, broj uređaja, dostupne licence i njihov rok trajanja, tako da provajderi mogu na jednom ekranu da imaju uvid u sve kompanije kojima upravljaju.

„Uzbuđeni smo zbog predstavljanja nove generacije rešenja Kaspersky Endpoint Security Cloud koja sada štiti kompanije koje poseduju Mac računare. Ovo rešenje omogućuje  da zaštita od sajber pretnji ne ometa mala i srednja preduzeća u svakodnevnim aktivnostima, kao i da njihova korporativna mreža ostane zaštićena, čak i ako imaju da potroše samo 15 minuta na bezbednost”, izjavio je Vladimir Zapoljanski (Vladimir Zapolyansky), direktor sektora za mala i srednja preduzeća u kompaniji Kaspersky Lab.