Kompanija SAP, tržišni lider u oblasti poslovnog aplikativnog softvera, imenovala je novi regionalni menadžment tim. Novi direktor zadužen za zemlje Zapadnog Balkana sa sedištem u Beogradu je Predrag Ćirković, a direktorka regiona Jugoistočne Evrope je Rumijana Trenčeva (Rumyana Trencheva) iz Bugarske kancelarije kompanije SAP.

SAP

Predrag Ćirković će biti odgovoran za poslovanje kompanije SAP i rukovodiće menadžerskim timom i poslovnim operacijama kompanije u Srbiji, Crnoj Gori, BJR Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji.

 

Predrag ima bogato iskustvo u IT industriji sa više od 15 godina na različitim menadžment pozicijama. U kompaniji SAP je od 2013. godine na poziciji senior menadžera za prodaju servisa, a pre toga je radio u kompanijama ComTrade, International Management Group, Datagate Network Solutions Ltd., Coca- Cola HBC i Eunet.

 

„Kompanija SAP je u prethodnim godinama potvrdila svoju lidersku poziciju u IT industriji, kako na globalnom nivou, tako i u našem regionu. O tome svedoče brojni SAP korisnici, primena novih inovativnih tehnologija u poslovanju, snažna partnerska mreža i ukupna vrednost brenda.”, kaže Predrag Ćirković, novi generalni direktor SAP kancelarije za Zapadni Balkan i dodaje. „Verujem da SAP-ov tim može, uz partnere i zadovoljne korisnike da i u narednim godinama nastavi ovaj trend”.

 

Rumijana će pored svoje sadašnje funkcije generalne direktorke SAP Bugarska, preuzeti i rukovođenje u kompaniji SAP za region Jugoistočne Evrope. Rumijana je već tri godine u SAP-u i značajno je unapredila poslovanje kompanije u Bugarskoj. Pre dolaska u SAP, radila je u multinacionalnom poslovnom okruženju, u kompanijama kao što su INDRA Sistemas S.A., Hewlett Packard, Alcatel-Lucent, Ericsson Telecommunications Bulgaria and ORBITEL Inc..

 

Vojislav Genić dosadašnji direktor SAP SEE, nakon pet godina uspešnog rukovođenja kompanijom u SEE regionu, dobio je novu, veoma važnu priliku da radi na razvoju poslova vezanih za javni sektor za region Centralne i Istočne Evrope.

 

Novi menadžment za region Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope će stupiti na svoje pozicije od 1.januara 2016.