Nikon NX studioNikon NX studio

Kompanija Nikon sa zadovoljstvom najavljuje NX Studio (verzija 1.0) – novi softver koji omogućava neometani prikaz, obradu i uređivanje fotografija i video zapisa. Korisnici Nikon digitalnih fotoaparata mogu da preuzmu softver odmah, potpuno besplatno.

Intuitivni softver integriše funkcije trenutnog softvera za prikaz slike kompanije Nikon, ViewNX-i*, i softvera za obradu i uređivanje slike, Capture NX-D* i time omogućava korisnicima da prikazuju, obrađuju i uređuju fotografije u jednoj aplikaciji.

NX Studio je od softvera ViewNX-i i Capture NX-D nasledio mnoštvo postojećih funkcija, uključujući funkcije za detaljno uređivanje, kao što su Picture Control i podešavanja balansa bele, kao i korekcija ekspozicije za RAW podatke. Pored toga, ima funkciju tačaka za kontrolu boje koja omogućava korisnicima da podese boje u okviru određene oblasti, kao i funkciju četkice za retuširanje za napredne korekcije. Intuitivna struktura menija softvera je organizovana prema procesu rada, što povećava ukupnu brzinu odziva za sve funkcije i omogućava jednostavniji proces uređivanja fotografija i video zapisa.

Softver će omogućiti korisnicima prenos slika u uslugu za deljenje i skladištenje slika kompanije Nikon, NIKON IMAGE SPACE, i stalno će se ažurirati da bi se obezbedila kompatibilnost sa novim modelima fotoaparata. Softver može da se preuzme u centru za preuzimanje kompanije Nikon potpuno besplatno.

Osnovne funkcije softvera NX Studio

  • Softver omogućava prikaz, obradu i uređivanje fotografija i video zapisa na jednom mestu
  • Jednostavan meni, kategorisan prema procesu rada, čime se olakšava korišćenje i razumevanje
  • Niz opcija za prikaz, kao što je prikaz filmske trake, sa opcijama za horizontalni i vertikalni pregled, uz prikaz informacija o fotografisanju koji se lako čita
  • Nasleđene funkcije uređivanja XMP/IPTC informacija i zapamćene postavke funkcija za upravljanje od softvera ViewNX-i, kao i funkcije za detaljno uređivanje od softvera Capture NX-D, uključujući i tačke za kontrolu boje
  • Kompatibilnost sa drugim softverima, kao što su Nikon Transfer 2 i Camera Control Pro 2, čime se omogućava neometan proces rada nakon fotografisanja

 

* Podrška za trenutne softverske aplikacije View NX-i i Capture NX-D, uključujući ažuriranja na najnoviji OS i dodavanje novih funkcija, nije planirana za budući period. Klijentima koji trenutno koriste softverske aplikacije View NX i Capture NX-D preporučujemo da obave ažuriranje na NX Studio.