dobijanje štampanog materijala širokog formata uz besprekorni kvalitet slike je moguće uz novi paket za poboljšanje performansi osmišljen za štampač Xerox Wide Format IJP 2000. Opcioni paket spaja patentiranu tehnologiju kompanije Xerox i rešenja za skeniranje za bolje upravljanje kvalitetom slike i multifunkcionalne sposobnosti.
Zahvaljujući boljem upravljanju kvalitetom s
like, možete brže obavljati zahtevne poslove ispravljajući crte i pruge koje nastaju usled razlika u performansama glave štampača, što je uobičajeni izazov s kojim se suočavaju InkJet uređaji za brzo štampanje stranica širokog formata odjednom. Osim toga, mogućnosti skeniranja radi štampanja i skeniranja u dokument dostupne zahvaljujući rešenju Xerox 7742 Scan Solution, omogućuju da skenirate dokumente koji sadrže ručno pisane beleške i ispravke, i da ih zatim štampate ili sačuvate, što je neophodno za tehničke dokumente.

Xerox štampač
Xerox štampač

Paket za poboljšanje performansi kompatibilan je sa uređajem IJP 2000’s Caldera GrandRIP+ sa interaktivnim korisničkim interfejsom, zbog čega je tok rada centralizovan i jednostavan. Postupak kalibracije traje manje od 10 minuta i daje savršene rezultate ako se sprovodi na nedeljnom nivou, u sklopu redovnog održavanja.

Rešenje za skeniranje Xerox 7742 Scan Solution ima optičku rezoluciju skeniranja od 1 200 dpi, uz mogućnost korisničkog odabira rezolucije pri povećanjima od 50 dpi između 100 i 1 200 dpi. Dostupne brzine su u rasponu od 152 milimetara u sekundi za boju i 330 milimetara u sekundi za crno-belo skeniranje. Najveća širina skeniranja je 1 067 milimetara, što odgovara najvećoj širini uređaja IJP 2000.

Uređaj IJP 2000 štampa čak do 420 kvadratnih metara na sat i već za pet sekundi daje znakove u boji visokog kvaliteta, transparente od 9 metara u minuti i 200 štampanih jedinica u približno 20 minuta na područjima širokim i do 107 centimetara.