Comtrade je proširio svoju ponudu softverskih rešenja i u svoj portfolio uveo novi servis – Microsoft Software Asset Management (SAM).

Ovo rešenje je dizajnirano da olakša upravljanje softverom na svim nivoima kompanije i omogući optimizaciju IT resursa, a samim tim i smanjenje troškova.

Comtrade klijentima nudi kompletan spektar SAM usluga – od analize i procene stanja, preko upravljanje licencama do razvoja strategije za kupovinu novih softverskih licenci.

Cilj nam je da uvođenjem novog servisa klijentima pomognemo da eliminišu nepotrebne troškove, osiguraju usaglašenost sa regulativom i smanje rizike. Proširenje servisnog portfolija SAM rešenjem omogućiće nam da odgovorimo na zahteve klijenata koji teže da standardizuju procese, eliminišu nepotrebne i/ili prerasporede softverske resurse i donose bolje odluke pri kupovini novih softverskih licenci.