Cilj predloženog zakona o informacionoj bezbednosti je da se poveća nivo zaštite i bezbednosti u informaciono-komunikacionim sistemima u zemlji, i podizanje svesti institucija, organa i građana o opasnostima u toj oblasti, izjavio je danas potpredsednik Vlade Rasim Ljajić.

Predstavljajući poslanicima taj zakonski predlog, Ljajić je u skupštini rekao da Srbija nije pošteđena od sajber napada i visokotehnološkog kriminala, zbog čega je potrebno doneti krovni zakon koji će ići u korak sa trendovima u zaštiti od tih pojava.

Ljajić: Cilj povećanje zaštite i informacione bezbednosti, ali i svesti

Podsećajući da je pre dve godine dolazilo do “napada” na sajtove Agencije za privatizaciju i drugih organa, Ljajić je rekao da se Srbija suočava sa gotovo istim izazovima koji su prisutni u svetu.

“Ključni razlog za donošenje ovog zakona je činjenica da se pojavljuju veliki izazovi na polju informacione bezbednosti i da svakim danom postajemo svesni ranjivosti naših uređaja i da to postaje globalni problem. Mnogobrojni su sajber napadi, preko 1.000 američkih kompanija je u poslednje dve godine prijavilo incidente i napade hakera”, rekao je Ljajić, koji je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija.
Predloženi zakon, rekao je on, treba da omogući definisanje mera zaštite, da se ustanovi odgovornost pravnih lica koja upravljaju tim sistemima i koji su organi koji su nadležni za sprovođenje mera.

Propisana je čitava lepeza sistema na koje se odnose odredbe, a obaveza će im biti da donesu akt o bezbednosti, kojim se određuju jasne mere zaštite svih tih sistema, objasnio je Ljajić.

Poslanicima je predstavio i predloženi zakon o oglašavanju, navodeći da je važeći zakon donet pre 10 godina i da su mnoge njegove odredbe prevaziđene usled razvoja tehnologija.

Cilj zakona, prema njegovim rečima, jeste zaštita potrošača, ali i da se obezbedi fer i poštena tržišna utakmica i sprečavanje nelojalne konkurencije.

Jedna od novina u predloženom zakonu tiče se oglašavanja alkoholnih pića u elektronskim medijima, pa će ona koja imaju do 20 odsto alkohola moći da se reklamiraju od 18 sati do šest ujutru, a ona sa više od 20 odsto alkohola od 23 do šest sati ujutru.

Po prvi put će biti omogućeno reklamiranje alkoholnih pića i u štampanim medijima, sa izuzetkom časopisa i magazina namenjenih deci i maloletnicima, a predloženim zakonom je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, koje dovodi u zabludu kupce.

Precizirano je da će oglašavanje na otvorenom prostoru biti u nadležnosti lokalnih samouprava, definiše se i internet oglašavanje, a po prvi put se reguliše oglašavanje igara na sreću, koje je ograničeno na period od 21 sat do šest ujutru.