Kako bi smanjili rizik od sajber napada i pojačali svoje krajnje rezultate, kompanije u Srbiji treba da provere softver na svojim mrežama i eliminišu nelicencirane programe, zaključuje se u Globalnom softverskom istraživanju za 2018 sprovedenom od strane BSA | Alijanse za poslovni softver.

Istraživanje objavljeno ovog meseca, otkriva da je u Srbiji 66% softvera instaliranog na kompjuterima neadekvatno licencirano. Ovo predstavlja smanjenje u visini od  jednog procentnog poena u odnosu na prethodnu BSA studiju iz 2016. godine.

Širom sveta, organizacije koriste softver za poboljšanje načina poslovanja, povećanje profita, dostizanje novih tržišta i sticanje konkurentskih prednosti. Ali, kako su izveštavali direktori informatičkih službi, i kao što analiza prikazana u istraživanju potvrđuje, ako je softver nelicenciran, organizacije značajno rizikuju da se suoče sa sigurnosnim pretnjama, koje često mogu imati ozbiljne posledice.

Da bi se bolje razumele implikacije korišćenja nelicenciranog softvera, BSA je objavio 2018 Globalno softversko istraživanje – Upravljanje softverom: bezbednosni imperativ, poslovna prilika. Istraživanje kvantifikuje obim i vrednost nelicenciranog softvera instaliranog na personalnim računarima u više od 110 zemalja i regiona, i uključuje skoro 23.000 odgovora korisnika, zaposlenih i direktora informatičkih službi.

„Organizacije širom sveta propuštaju ekonomske i bezbednosne benefite koje adekvatno upravljanje softverom pruža,“ izjavila je Viktorija Espinel, predsednica i izvršna direktorka BSA | Alijanse za poslovni softver. “Kompanije bi trebalo da uspostave interni program za rukovođenje nabavkom i korišćenjem softvera (software asset management – SAM), kako bi procenjivale i upravljale softverom na sopstvenim mrežama. To, zauzvrat, pomaže organizacijama da smanje rizik od opasnih sajber napada i povećaju svoje prihode.”

Među ključnim nalazima istraživanja su i sledeće stavke:

·        Upotreba nelicenciranog softvera, iako malo opala, i dalje je široko rasprostranjena.

Nelicencirani softver se i dalje koristi širom sveta u alarmantnim stopama, čineći 37% softvera instaliranog na personalnim računarima – što je pad od svega dva procentna poena u odnosu na 2016-u godinu.

·        Direktori informatičkih službi prijavljuju da je nelicenciran softver sve riskantniji i skuplji. Maliciozni softveri koštaju kompanije 359 milijarde američkih dolara, godišnje. Direktori informatičkih službi navode da su izbegavanje krađe podatka i druge bezbednosne pretnje, osnovni razlog da osiguraju svoje mreže potpuno licenciranim softverom.

 

·        Poboljšanje usaglašenosti softvera je sada i ekonomski pospešitelj, pored sigurnosnog imperativa. Kada kompanije preduzmu praktične korake u poboljšanju upravljanja softverom, istovremeno mogu uvećati svoj profit i do 11 odsto.

·        Organizacije već danas mogu preduzeti značajne korake kako bi poboljšale upravljanje softverom. Studije pokazuju da organizacije mogu ostvariti čak 30% uštede u godišnjim troškovima softvera snažnom primenom internog programa za rukovođenje nabavkom i korišćenjem softvera (SAM) i programom za optimizaciju softverskih licenci.

Kroz detaljnu analizu, istraživanje pokazuje da kompanije mogu primeniti jake mere, uključujući i SAM programe, kako bi poboljšale način na koji upravljaju softverom, čime uvećavaju profit, smanjuju sigurnosne rizike i povećavaju mogućnosti.

Da biste pronašli rezultate istraživanja, uključujući i podatake specifične za svaku zemlju, posetite www.bsa.org/globalstudy.