Veeam Software

Veeam® Software, inovativni pružalac rešenja za stalnu dostupnost (Availability for the Always-On Enterprise™), najavio je danas Veeam Availability Orchestrator, multi-hipervizorski orkestratorski sistem za oporavak od zastoja koji kompanijama omogućava da jednostavno sprovedu, provere i dokumentuju svoje ‘disaster recovery’ (DR) planove. Zaštita podataka i oporavak od zastoja su ključni za poboljšanje dostupnosti jer neplanirani zastoji IT sistema kompanija prosečno koštaju 16 miliona dolara godišnje.[i]

 

„Kvalitetno orkestrirani i provereni DR planovi i dalje su jedan od glavnih izazova sa kojima se suočavaju direktori informatike,“ rekao je Ratmir Timashev, predsednik uprave Veeam Softwarea. „Mnoge kompanije imaju spremne planove za oporavak od zastoja, ali oni su komplikovani i nezgrapni što znači da su nepouzdani, teško sprovodivi, nedovoljno provereni i zastareli. I zbog toga je usklađenost sa pravilima i dostupnost kompanije pod rizikom. Novo rešenje Veeam Availability Orchestrator nastavlja našu misiju da kompanijama omogućimo dostupnost 24/7/365. Ujedno, moći će da se ispune moderni ugovori o nivou kvaliteta pružanja usluge (SLA) za oporavak podataka i aplikacija, smanjuju se troškovi, povećava pouzdanost sistema ukidanjem ručnih procesa, odnosno poštuju se svi zahtevi za usklađenost sa propisima i dogovorima.“

 

Do kraja 2017. godine 60 posto velikih kompanija, prema istraživanju analitičke kuće Gartner, će preći sa tradicionalnog upravljanja planovima za oporavak od zastoja na šire korišćenje IT usluga za kontinuitet poslovanja. U eri razvoja digitalnog poslovanja sve je važnija podrška održivom kontinuitetu IT usluga[ii] nauštrb osnovnih činjenica koliko je potrebno vremena za oporavak i nivoima ciljnih usluga oporavka.

 

Veeam Availability Orchestrator omogućava orkestraciju, odnosno proces automatiziranog uređivanja, koordiniranja i upravljanja kompleksnim informatičkim sistemima i servisima, Veeamovih sigurnosnih kopija i replika kroz definisani ‘disaster recovery’ plan, testiranje bez poremećaja u procesima, automatsku dokumentaciju, uvođenje novih verzija i izveštavanje. Kombinacija takvih mogućnosti korisnicima daje priliku da osiguraju dostupnost podataka i aplikacija, zadrže pouzdanost svojih usluga, smanje troškove ručnih procesa i pridržavaju se svih propisa.

 

Novo rešenje Veeam Availability Orchestrator rešava postojeće probleme sa DR planovima omogućavajući kompanijama multi-hipervizorski orkestracijski sistem za Veeam Availability Suite™ i Veeam Backup & Replication™. Posebno osmišljen za kompanije, to novo Veeamovo rešenje ima sledeće funkcionalnosti:

 

  • Orkestracija: temeljna koordinacija Veeamovih backupa i replika u definisanom DR planu
  • Automatizovano testiranje DR-a: automatsko testiranje bez poremećaja u procesima kako bi zadržali pouzdanost i izbegli skupe ručne procese i
  • Usklađenost i dokumentovanje: već ugrađeno dokumentovanje, implementacija novih verzija i izveštavanje o DR planovima kako bi se poštovala usklađenost sa važećim pravilima i propisima

 

Veeam Availability Orchestrator će biti dostupan kasnije ove godine i osmišljen je da radi sa rešenjima Veeam Availability Suite i Veeam Backup & Replication, a biće licenciran po virtualnoj mašini (VM-u). Korisnici moraju imati Veeam Availability Suite ili Veeam Backup & Replication licence u Enterprise Plus verziji.

 

Citati korisnika i partnera

„Dobri partneri teže da povežu korporativne potrebe i tehnološke strategije,“ kaže Pete Carufe, Senior direktor za sektor komercijalnih preduzeća u kompaniji SHI, koja je Veeamov Platinum ProPartner. „Naša misija je da pomognemo našim korisnicima da ostvare svoje ciljeve tako što pravu tehnologiju isporučimo pravim ljudima i u ispravno vreme. Partnerstvo sa Veeamom nam omogućava da rešimo izazove sa kojima se suočavaju naši veliki poslovni korisnici, tako da im omogućimo pristup svim podacima i aplikacijama 24/7/365. Novim rešenjem za dostupnost kompanija, Veeam je kod nas zauzeo mesto vodećeg pružaoca rešenja.“

 

„CDW deli Veeamovu nameru da kompanijama omogući kontinuitet poslovanja,“ kaže Matt Troka, Senior potpredsednik za upravljanje proizvodima i partnerskom mrežom u kompaniji CDW koja je Veeamov Platinum ProPartner. „Potrebe modernih data centara predstavljaju stalni izazov našim korisnicima, pa je naša snažna partnerska povezanost sa Veeamom ključna da konzistentno i efikasno predstavljamo rešenja koja ispunjavaju potrebe korisnika za dostupnošću, iznad običnog backupa.“

 

„Deo mojih zaduženja u kompaniji CBRE je da moj tim osigura ‘Always-on’ poslovanje, ali i u najboljim slučajevima može nam se dogoditi iznenadan zastoj,“ rekao je Darren Warner, regionalni direktor u sektoru Infrastruktura i operacije za regiju Azija i Pacifik u kompaniji CBRE koja je Veeamov korisnik. „Novo VAO rešenje donosi nam jednu brigu manje sa orkestracijom i održavanjem gotovo stalne dostupnosti za moju kompaniju, a automatizovane funkcije dokumentacije i izveštavanja potvrđivaće održivost naše strategije za DR.“

 

Aerodrom London Gatwick drugi je po veličini u Velikoj Britaniji i ujedno najprometniji i najefikasniji aerodrom sa jednom pistom na svetu. Sa Gatwicka je moguće leteti na više od 220 destinacija u 90 zemalja i to godišnje koristi više od 39 miliona putnika. Avioni na Gatwick sleću i poleću gotovo svakog minuta u najfrekventnijim razdobljima. „Najbolja podrška poslovanju aerodroma je redundantna, fleksibilna i robusna IT infrastruktura,“ kaže Sherif Darwish, rukovodilac IT infrastrukture na Aerodromu Gatwick. „Veeam je potvrdio svoju vrednost kada nam je ‘pao’ konfiguracijski server preko koga smo upravljali glavnim kontrolnim sistemom na aerodromu. Sistem je nastavio da radi normalno, ali bez brzog VM oporavka, operativno je ta situacija mogla postati vrlo problematična. Sa Veeamovim rešenjem oporavili smo VM u roku od nekoliko minuta. Oporavku pristupamo vrlo ozbiljno. Jednostavno moramo imati mogućnost oporavka iz sigurnosne kopije kako bi zadržali nužnu fleksibilnost.“

 

„Veeam ne samo da nam je omogućio da zaštitimo svoje intelektualno vlasništvo već i da zadržimo integritet svojih podataka,“ kazao je Andre Bromes, stariji potpredsednik i CIO u kompaniji Goodwill Industries of Greater New York and Northern New Jersey. “Sa Veeamom najviše dobijamo kada je reč o backupu, oporavku i replikaciji. Veeam je za nas transformirao IT i pomogao nam da se odmaknemo od DR plana prema održavanju poslovnog kontinuiteta.”

[i] Veeam Availability Report, 2016 https://go.veeam.com/2016-availability-report.html

[ii] Hype Cycle for IT Service Continuity Management, 2015; Gartner research. Analyst(s): John P Morency, Pushan Rinnen, Carl Claunch; Published 28 July 2015.