nutanix

Karbon Platform Services pruža managed ponudu za ubrzanje isporuke i rada aplikacija zasnovanih na kontejnerima na bilo kom cloudu

Nutanix , lider u poslovnim cloud rešenjima, danas je najavio Karbon Platform Services, multicloud Platform-as-a-Service (PaaS) rešenje zasnovano na Kubernetes-u sa automatizovanom bezbednošću kojom upravlja sistem, da bi ubrzao razvoj i primenu aplikacija zasnovanih na mikroservisima u bilo kom cloudu.

Ova ponuda developerima softvera nudi iskustvo usluga po sistemu „ključ u ruke“, lokalno, u javnom cloudu i na edge-u, mogućnost da razvijaju i pokreću nativne aplikacije u cloudu, istovremeno im omogućavajući da razdvoje aplikacije od osnovne infrastrukture. Takođe pruža IT operativnim timovima pojednostavljeni i dosledni način upravljanja životnim ciklusom aplikacija i sigurnosnim frameworkom. Ova najava označava značajnu prekretnicu za Nutanix, u nastojanjima kompanije da proširiti svoju ponuda usmerenu ka ubrzanju cloud nativnih inicijativa od strane preduzeća.

Kubernetes

Preduzeća koja nastoje da shvate sve prednosti koje proističu iz digitalnih inicijativa, često imaju problem da dostignu puni potencijal svojih softverskih razvojnih timova i agilnih DevOps procesa po kojima oni rade. Kubernetes, zajedno sa svojim ekosistemom cloud nativnih tehnologija, nastavlja da evoluira velikom brzinom, što ga čini sve težim za implementaciju bez opsežnih tehničkih resursa. Štaviše, organizacijama je potrebno da budu u stanju da iskoriste kako lokalno tako i javno uspostavljanje Kubernetes-a zasnovanog na cloudu, bez ugrožavanja njihove sposobnosti upravljanja podacima, aplikacijama i IT resursima, jednostavno i efikasno.

„IT resursi su motor koji pokreće digitalno orijentisana preduzeća. Ali kako se kompanija prilagođava, usvaja hibridni cloud i upravlja sve većim brojem aplikacija, potrebe inženjerskih timova mogu biti izazov za IT“, rekao je Rajiv Mirani, tehnički direktor kompanije Nutanix. „Pomoću Karbon Platform Services težimo da pojednostavimo razvoj aplikacija i orkestraciju, a istovremeno pojednostavljujemo odnos između IT i razvojnih timova kako bismo podržali DevOps strategije naših korisnika.“

Novi cloud nativni PaaS

Ovaj novi cloud nativni PaaS pomoći će softverskim inženjerima da pojednostave razvoj aplikacija i orkestraciju bez potrebe za upravljanjem osnovnom infrastrukturom. Karbon Platform Services nadovezuje se na osnovne Kubernetesove mogućnosti upravljanja životnim ciklusom koje su od početka predstavljene sa Karbonom kao integrisana komponenta Nutanix HCI softvera. Ova nova ponuda donosi automatizovanu sistemsku bezbednost i multi-tenancy za pokretanje širokog spektra aplikacija zasnovanih na mikroservisima u više cloud infrastruktura.

„Tražili smo PaaS platformu koja bi mogla da bude host našim Reflex i Vision Insights kako na edge-u tako i u našem privatnom cloudu, kako bi se iskoristile i distribuirana arhitektura, kao i podrška razvoju softvera i mašinske obuke na javnom cloudu“, rekao je Damien Paskuinelli, tehnički direktor Hardis grupe. „Karbon Platform Services pruža širok spektar usluga koje su nam potrebne u okviru PaaS rešenja, zajedno sa jednostavnošću i lakoćom upravljanja po kojima je Nutanix poznat – preko cloud rešenja. Implementacija Karbon Platform Services omogućila je našim Vision Insights razvojnim i DevOps timovima da sa nule tačke do prototip rešenja dođu za manje od četvrtine vremena u odnosu na to koliko je prethodno trebalo. Ovaj softver koji radi na Karbon Platform Services, već se proizvodi za kupce poput Schneider Electric, svetskog lidera u upravljanju energijom i u automatizaciji. ”

Ključne prednosti koje donosi Karbon Platform Services

●  Mnoštvo upravljanih servisa: Ova PaaS ponuda omogućava brzi razvoj i primenu aplikacija, od jednostavnih kontejnerisanih aplikacija do složenih web-scale aplikacija, koristeći jednostavnu, otvorenu apstrakciju usluga. Konkretno, Karbon Platform Services uključuju: managed Kubernetes (K8s-aaS), Containers-as-a-Service (CaaS), serverless functions, AI, message bus, ingress, service mesh  , vidljivost i sigurnosne usluge.

●  Multicloud operacije zasnovane na SaaS-u: Ops timovi imaju koristi od pojednostavljenih operacija i ujednačenog upravljanja životnim ciklusom aplikacija, podataka i bezbednosti, bez obzira na osnovni cloud, koristeći menadžer životnog ciklusa infrastrukture zasnovan na SaaS-u. Developeri imaju koristi od raznovrsnih usluga platforme da jednom napišu aplikaciju i postave je u cloud putem menadžera životnog ciklusa aplikacija zasnovanog na SaaS-u.

●  Proširivi hibridni PaaS: Karbon Platform Services pruža mobilnost podataka u više clouda i hibridno upravljanje aplikacijama kroz transparentne, WAN-optimizovane data pipeline-ove i proširive interfejse podataka. Ova mogućnost daje preduzećima fleksibilnost da donose sopstvene usluge i iskoriste širi Kubernetes ekosistem.

●  Poboljšani bezbednosni aspekti: Uz Karbon Platform Services, IT operativni timovi mogu da iskoriste dosledan bezbednosni i API model sa objedinjenom vidljivošću podataka i aplikacija u cloudu. On pruža automatizovanu bezbednost kojom upravlja sistem, sa ugrađenim multi-tenancy i role-based access control (RBAC) tehnologijama za sve usluge.

„Kompleksnost Kubernetes-a i upravljanje multicloud infrastrukturom mogu ne samo da preopterete IT operativne timove, već i da ograniče resurse i alate dostupne developerima modernog aplikativnog softvera. Uz Karbon Platform Services, Nutanix apstrakuje složenost infrastrukture i isporučuje managed Kubernetes, kontejnere i mnoštvo osnovnih razvojnih usluga u jednostavnom i lako-potrošnom PaaS okruženju “, rekao je Bob Laliberte, viši analitičar u kompaniji ESG Research. „A s obzirom na to da 70% kupaca koje smo nedavno anketirali1 preferira kombinaciju javnog clouda i privatnog data centra za kontejnerizovane aplikacije, Karbon Platform Services zadovoljava tu želju za fleksibilnošću svojom globalnom kontrolnom tablom globalnim i jednostavnim mogućnostima upravljanja multicloud-om.“

Nutanix Karbon Platform Services je od sada dostupan kupcima. Više informacija možete saznati ovde.

Pored Karbon Platform Services, Nutanix je najavio i Xi Calm, hostovanu verziju rešenja za upravljanje aplikacijama i orkestraciju za podršku DevOps timovima, koja je u fazi izrade.