Tura We Inspire You!, koju je Centar za promociju nauke organizovao od 12. do 15. juna, okupila je 35 profesionalaca iz oblasti nauke, obrazovanja, umetnosti i medija sa ciljem da se bliže upoznaju sa modelima rada i aktivnostima institucija čiji primarni cilj jeste spoj nauke, novih tehnologija i umetnosti.

Program je realizovan u okviru projekta Evropska laboratorija veštačke inteligencije (European ARTificial Intelligence Lab – AI Lab), finansiranog kroz program Kreativna Evropa Evropske komisije. Projekat AI Lab okuplja 13 evropskih organizacija koje povezuju nauku i umetnost, kako bi se kroz zajedničko delovanje i interdisciplinarnu saradnju bolje razumeli koncepti budućnosti obeleženi veštačkom inteligencijom kao ključnom tehnologijom i najvećim društvenim izazovom pred nama.

Tokom boravka u Lincu, učesnici turneje imali su priliku da se detaljnije upoznaju sa raznovrsnim aktivnostima institucije Ars Elektronika. Ovo jedna je od najprestižnijih svetskih institucija koje se bave spojem umetnosti, nauke i novih tehnologija, a istoimeni festival, koji se održava svake prve nedelje u septembru, vrhunac je godišnje produkcije i aktivnosti koje ova ustanova organizuje.

Nakon razgovora sa direktorom Centra Ars Elektronika, Kristofom Kremerom, koji je goste iz Srbije upoznao sa izuzetnim tehnološkim dostignućima dostupnim u prostoru Deep Space 8k, učesnici ture imali su priliku da čuju i direktora i kodirektorku festivala, Martina Honzika i Veroniku Libl, a tura je nastavljena u prostoru Future Lab, istraživačko-razvojnom centru Ars elektronike.

Galerija Kapelica u Ljubljani osnovana je pre 25 godina i jedna je od pionirskih organizacija koje razvijaju umetničke programe i radove na preseku umetnosti i nauke. Njen direktor, Jurij Krpan, detaljno je opisao avangardni koncept ove galerije koja već decenijama povezuje umetnike, stručnjake iz raznih oblasti i publiku u njihovom zajedničkom istraživačkom radu na polju umetnosti.

Kuća eksperimenata (Hiša eksperimentov), srodna je institucija Centru za promociju nauke kada su u pitanju obrazovni programi i naučni sadržaji namenjeni pre svega deci i mladima. Miha Kos, direktor Kuće eksperimenata, pozdravio je učesnike ture We Inspire You!, koji su  zatim sami istraživali prostor i interaktivne eksponate, osmišljene tako da podstiču radoznalost i kreativnost, ali i kritičko razmišljanje.
Tura We Inspire You! povezala je brojne stručnjake iz raznih oblasti, čija saradnja i međusobna interakcija tek počinju da stvaraju mrežu novih ideja i poduhvata kroz susret nauke i umetnosti.
Kroz projekat Evropska laboratorija veštačke inteligencije, u okviru koga je organizovana tura, u naredne tri godine realizovaće se više od 200 raznovrsnih aktivnosti, uključujući otvorene pozive za umetničke rezidencije, odnosno istraživačke boravke umetnika u prestižnim naučnim institucijama širom sveta, produkcije originalnih radova, izložbe, edukativne radionice, konferencije i razgovore.