Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 58/18, dana 27.7.2018. godine.
Stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 4.8.2017. godine. Tekst Pravilnika može se pronaći na sledećem linku:

/upload/documents/Regulativa/Pages from Pravilnik o opstim uslovima – Sl gl RS 58-2 -102-116.pdf