internet

Obuke za voditelje treninga u okviru projekta „Bezbedan internet za celu porodicu“
U okviru projekta „Bezbedan internet za celu porodicu“ odražan je drugi deo obuke za voditelje treninga za zaposlene u predškolskim ustanovama i osnovnim školama.

Reč je o projektu koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje u saradnji sa Unicefom, Užičkim centrom za prava deteta uz podršku kompanije Telenor.

Nakon što prođu obuku vaspitači i učitelji će realizovati radionice sa roditeljima i decom/učenicima. Cilj radionica je da se razviju digitalne kompetenecije, kao i da se ukaže na mogućnosti koje pruža digitalna tehnologija uz izbegavanje potencijalnih rizika i štetnih efekata njenog korišćenja.

Pilot projekat će biti realizovati u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Užicu i Nišu.