Kompanija Mastercard najavila je da od sutra, 12. aprila se povećava iznos do kojeg je moguće plaćati beskontaktno bez potrebe za unošenjem PIN koda na 3.000 RSD.

Planirano povećanje limita za beskontaktna plaćanja bez unošenja PIN koda na 3.000 RSD zadovoljava potrebe i očekivanja srpskih korisnika koji su prihvatili ovu vrstu platne tehnologije. Dosadašnji limit za beskontaktna plaćanja bez unošenja PIN koda koji je ustanovljen 2008. je od kada je Mastercard beskontaktna tehnologija i dostupna u Srbiji godine iznosio je 1.500 RSD.

MasterIndex Srbija 2018. istraživanje o finansijskim potrebama i navikama korisnika kartica, pokazalo je da 55% korisnika kartica već plaća beskontaktno. MasterIndex potvrđuje da bi se svaki treći korisnika beskontaktnih kartica osećao sigurno i komforno prilikom plaćanja računa do 3.000 RSD bez unošenja PIN koda, dok bi 15% korisnika volelo da plaća bez PIN koda i iznose veće od 3.000 RSD.

Mastercard beskontaktna plaćanja sigurna su za korišćenje, baš kao što je to i slučaj sa standardnim karticama. Tokom svake beskontaktne transakcije kreira se jedinstveni sigurnosni kod koji se ne može iskoristiti za neku drugu transakciju putem iste kartice i taj kod takođe garantuje da čak i ako se kartica više puta prisloni na terminal, korisniku će biti naplaćena samo jedna transakcija.

Važno je napomenuti i da se beskontaktne transakcije mogu obaviti samo na registrovanim POS terminalima, što osigurava da korisnik i njegova banka mogu da prate svaku transakciju čime je mogućnost potencijalnih zloupotreba svedena na minimum.