Održan Canon skup “CIO of the future” sa temom uloge izvršnih direktora zaduženih za informacione tehnologije u svojim firmama.

Izvršni direktori zaduženi za informacione tehnologije (CIO) u brojnim vodećim kompanijama okupili su se na događaju za krajnje kupce kompanije Canon “CIO of the future”, na kojem su u beogradskom hotelu Crown Plaza imali priliku da učestvuju u kreativnoj raspravi o ulozi CIO u firmama. Na Canon skupu pod nazivom “Pomažemo vam da unapredite (odradite) vaš posao”, priređenom u saradnji sa IDC, okupio se veliki broj izvršnih direktora zaduženih za informacione tehnologije u vodećim kompanijama, s tim da u fokusu nisu bile prezentacije već diskusije o ulozi CIO u firmama.

Uvodnu reč na skupu imao je Nikola Pavlović, Business Development Manager (B2B) u Canon Srbija, koji je nakon pozdravnog govora održao kratko predavanje na temu “Upravljanje podacima i zašto je to važno”.

“Uloga CIO-a nikad nije bila veća, niti komplikovanija. Pojava i rast „internet

of things“, rast „social-medija“ i povećanje važnosti „big data“-e je promenilo posao CIO-a od hardware i software eksperta u zaštitnika informacija svoje kompanije. Većina poslovanja je svesna činjenice da pravilno korišćenje informacija ima ogroman potencijal, ali nedostatak

tehnologije i nedostatak specijaliste to onemogućavaju“ naveo je Pavlović u prezentaciji.

Kako je naglasio, CIO može prevazići izazove upravljanja podacima i osigurati uspeh na tri načina – Pomažući zaposlenima da shvate važnost informacija uz pomoć edukacije i treninga, s tim da bez standardizovanih procesa i striktnih protokola za čuvanje podataka nema osnove za uspostavljanje stabilnog Information Management-a; Ohrabrujući zaposlene da razmenjuju informacije i otvaraju kanale komunikacije između različitih odeljenja; Obezbeđujući sigurnu budućnost investirajući u IMS koji je prilagođen pojedinačnom korisniku.

canon skup

Usledila je studija slučaja Bank of Valletta, te diskusija i komentari na tu temu.

Bank of Valletta je pristupila Avantechu, Canon partneru za Maltu i Libiju, kako bi osigurala bolji oporavak nakon katastrofa sa njihovom jedinicom za upravljanje kolateralnim menadžmentom. Kako su naveli predstavnici te firme, oni su ponudili punu uslugu finansijskih servisa, uključujući investiciono i privatno bankarstvo i bankovno osiguranje. Kao jedan od najvećih poslodavaca na Malti oni nude kompletnu korisničku uslugu sa visokim sistemom bezbednosti.

Bank of Valletta koristi Therefore da integriše banking sistem sa menadžerom fajlova preko skeniranja dokumenata koji potom postaju dostupni većem broju zaposlenih, ali i sigurniji. Sistem je fleksibilan i dozvoljava punu integraciju sa spoljašnjim bazama podataka i drugim sistemima. Therefore je uštedeo prostor za skladištenje podataka, unapredio efikasnost, ali i smanjio bespotrebno korišćenje papira.

Potom je Aleksander Bende (Product Business Developer, Canon Business Solutions, Canon CEE) održao inspirativno predavanje na temu “Purchase–to–pay”, o kojoj su učesnici skupa potom imali priliku da diskutuju. Kako je objasnio, ulaga CIO se menja s obzirom da svaki biznis prelazi u digitalnu sferu. Menja se pristup poslovanju jer je sve umreženo, pa su izazovi sa kojima se CIO suočavaju unapređenje vidljivosti i kontrole, smanjenje troškova i povećanje bezbednosti.

Prednosti Canon rešenja su pametnije vođenje finansija i donošenje odluka, unapređenje kontrole toka novca, pravo partnerstvo između kupaca i dobavljača, odnosno bolju saradnju između nabavke i finansija. P2P nudi rešenja za sve navedene potrebe, počev od efikasnije kontrole nabavke, do praćenja i kontrole troškova. Sa P2P je jednostavnije pratiti ugovore, potrebe kupaca, kao i stanje faktura, naveo je između ostalog Aleksander Bende u svojoj prezentaciji.