Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i Privredna komora Srbije (PKS) organizovali su u petak, 10. jula 2015. godine u prostorijama PKS-a u Resavskoj 15, Beograd, okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti.

Skup je otvorio Sava Savić, pomoćnik ministra, koji je naveo da je Vladinom Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine predviđeno unapređenje pravnog i institucionalnog okvira informacione bezbednosti, i da je donošenje ovog zakona ključno za ispunjenje ovog strateškog prioriteta. Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti izradila je radna grupa u kojoj su učestvovali predstavnici institucija čiji je delokrug poslova povezan sa materijom zakona. Prilikom rada na tekstu uvažavane su strateške smernice i politika Evropske unije u ovoj oblasti. Savić je istakao da zakon ne predviđa formiranje novih institucija, i da je predloženo da se poslovi vezani za informacionu bezbednost obavljaju u okviru postojećih institucija.

Održan okrugli sto o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti

Zakon uređuje informacionu bezbednost u više slojeva, sadrži odredbe koje se odnose na IKT sisteme od posebnog značaja u RS, Nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima u RS (Nacionalni CERT) i druge CERT-ove u RS, kao i deo o kriptozaštiti i zaštiti od kompromitujućeg elektromagnetskog zračenja, rekao je viši savetnik ministarstva Nebojša Vasiljević.

Nakon što su predstavnici Ministarstva izložili predložena rešenja iz Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti, učesnici okruglog stola, predstavnici NVO, privrednog sektora, akademske zajednice i stručnjaci u ovoj oblasti, izrazili su svoje mišljenje o tekstu Nacrta zakona o informacionoj bezbednosti.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o informacionoj bezbednosti traje do 23. jula 2015. godine, a javni poziv za učešće, sa tekstom Nacrta zakona, može se pročitati na www.mtt.gov.rs i portalu eUprava.