startap

Međunarodna „Coworking & Coliving konferencija Jugoistočne Evrope”  posvećena novom konceptu poslovanja okupila je brojne stručnjake i digitalne nomade iz celog sveta, koji su od 9. do 11. oktobra u Beogradu i Mokrinu razmenjivali ideje i dobre primere prakse, a sve u cilju širenja svesti o značaju preduzetništva i samozapošljavanja. Konferenciju su svečano otvorili ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Thomas Schieb (Tomas Šib) i Miroslav Mijatov ispred Udruženja preduzetnika i startapa “Smart Office” koje je glavni organizator konferencije.

Na konferenciji je istaknuto da će se 43% radne snage širom sveta do 2020. godine izjašnjavati da su freelanceri, tako da otvaranjem svojih granica i prilagođavanjem infrastrukture potrebama ovog novog koncepta poslovanja Srbija nastoji da postane novi kreativni centar digitalnih nomada.

Ovo su važni podaci, jer je u Srbiji u proteklih 7 godina otvoreno skoro 40 coworking prostora u kojima radi oko 900 freelancer-a, preduzetnika, digitalnih nomada, startup-ova, malih i srednjih preduzeća, a taj broj konstantno raste. Tokom trodnevne konferencije u fokusu su bile teme vezane za upravljanje coworking&coliving prostorima, ali je akcenat bio i na temama kao što su budućnost rada, nekretnine, optimizacija prostora u urbanom okruženju, potencijali za razvoj turizma, gig ekonomija, ciljevi održivog razvoja i coworking kao neprestana akcija i centar zajednice.

Prvi dan konferencije imao je u fokusu ljudske priče i potencijale za lični i profesionalni razvoj pojedinaca unutar različitih zajednica koje se formiraju u coworking prostorima. Najveće promene se dešavaju u razumevanju koncepta upravljanja i prelasku na facilitaciju procesa razvoja kako pojedinca tako i coworking zajednice i sadržaja koji coworking prostor kreira. Ovaj koncept nudi neka od mogućih rešenja za promene koje nam predstoje uvođenjem 5 G tehnologije, jer se predviđa da u vreme kada današnji sedmogodišnjaci stasaju da rade, 70% današnjih poslova neće postojati.

-Tokom prvog dana bilo je mnogo ličnih priča koje su nas dve dotakle i motivisale za dalje napredovanje, ali su istaknuti i potencijali coworking&coliving koncepta poslovanja za razvoj turizma Srbije. Mogućnost online rada sa bilo koje tačke na planeti, želja za putovanjima i odsutvo predrasuda kod mlađih generacija o Balkanu kao ratom razorenom području, iznova nam dovodi  digitalne nomade koji kod nas ostaju i po nekoliko meseci da rade, stvaraju i šalju pozitivnu sliku u svet o našoj zemlji – izjavio je Miroslav Mijatov.

Drugi dan konferencije je kroz panele i predavanja otkrio male i velike izazove pred kojima se nalaze coworking&coliving zajednice širom sveta.

-Svet poslovanja, obrazovanja i rada prolazi kroz velike i dinamične promene te smo pokušali  da nadjemo odgovor na izazov kako da se habovi pozicioniraju u svojoj zajednici na način koji će ljudima dati do znanja da su oni ti koji pomažu pojedincima sa kreativnim idejama, povezuju ih, omogućavaju prostor i platformu da rade zajedno i sarađuju, a u nekim slučajevima da određeni period i žive zajedno. Pažnja je bila posvećena i novoj generaciji preduzetnika i preduzetnica, njihovim potrebama, načinu života. Coworking prostori tim mladim ljudima pružaju podršku za njihov lični i profesionalni razvoj, neguju nove vrednosti preduzetničke kulture i stimulans su za razvoj inovacija – izjavila je Marija Radovanović ispred Nemačko-srpske inciijative za održivi razvoj i samozapošljavanje i istakla da uspešne coworking i coliving zajednice kreiraju mogućnosti u koje se veruje, kojima se pripada i koje se dele i zajednički razvijaju.

Treći dan je bio u potpunosti posvećen coliving konceptu kao logičnom nastavku coworking prostora i najvažnijem alatu za razvoj ruralnih sredina, pa je konferencija nastavljena u Mokrinu gde su učesnici konferencije na licu mesta mogli da vide kako izgleda i funkcioniše “Mokrin House” prvi coliving prostor u Srbiji, koji ima i svoju farmu i koji je uspeo i lokalnu zajednicu da uključi u razvoj svog koncepta.

Uz mnogo novih kontakata, ideja i planova konferencija je završena i najavljena sledeća u Rovinju od 18. do 21. oktobra 2020.

Konferenciju je organizovalo Udruženje preduzetnika i stratapa „Smart Office“ uz značajnu podršku „Mokrin House“ i „Coworking asocijacije Srbije“.  Konferenciju je podržalo Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) kroz Nemačko-srpsku inicijativu za održivi rast i zapošljavanje, ka i nacionalna platforma „Serbia Creates“ nastala na inicijativu Saveta za kreativne industrije predsednice Vlade Republike Srbije Ane Brnabić sa ciljem pružanja podrške postojećim i razvijanjem sistemskih mera za sektor kreativnih industrija i inovacija.

Coworking & Coliving u brojkama

 • Od 2005. do danas otvoreno je 15.000 coworking prostora širom sveta
 • Najveći coworking&coliving prostor nalazi se u Parizu na površini od 30.000m2. Napravljen je od stare železničke stanice
 • Prvi coworking prostor u Srbiji otvoren je 2012. u Beogradu – „Smart Office Coworking“
 • Danas u Srbiji radi oko 40 coworking prostora, a 2018. godine osnovana je „Coworking asocijacija Srbije“ koja okuplja oko 20 prostora
 • Prvi coliving prostor u Srbiji otvoren je 2016. u Mokrinu – „Mokrin House“ i nalazi se na Forbsovoj listi najboljih coliving prostora na svetu za digitalne nomade
 • U Beogradu radi najviše coworking prostora (43%), a ostali su u Vojvodini i centralnoj Srbiji.
 • U ovim prostorima radi preko 900 coworkera. Najviše je mladih među njima. 50% njih ima od 15 do 30 godina, a druga polovina između 30 i 45 godina.
 • Oko 40% korisnika habova u Srbiji radi u IT industriji, a ostali u oblastima kreativnih industrija kao što su marketing, dizajn, fotografija, arhitektura..
 • Među stanarima je 35% žena i 65% muškaraca.
 • Svakog meseca u ovim prostorima organizuje se u proseku oko 300 događaja
 • Prosečna mesečna članarina iznosi oko 100 evra. U unutrašnjosti Srbije oko 60e, Vojvodina 80e, i u Beogradu oko 135 evra.
 • Istorijski gledano, coliving je postojao još davne 1875. godine u formi zajedničkog života radnika, samo što poslovi koje su radnici obavljali nisu bili digitalni.
 • Cena boravka u coliving objektima u inostranstvu se kreće od 400$ do 900$ mesečno
 • Godišnji prihod coworking prostora je u 2018. godini iznosio više od 3 miliona evra.