digital choice

Kompanija msg global solutions South East Europe, strateški SAP globalni partner za razvoj i implementaciju poslovnih rešenja u okviru finansijskog sektora, zajedno sa kompanijom SAP hybris SEE, danas su na konferenciji „Digital Choice“ predstavili „Hybris e-commerce platformu“ predstavnicima kompanija iz finansijskog sektora – bankama i osiguravajućim kućama.

Na konferenciji “Digital Choice” prikazano je šta je potrebno da se sektor osiguranja i bankarstva poveže sa digitalnim svetom. Predstavljen je razvoj e-commerce sistema koji omogućava korisnicima lakšu komunikaciju sa bankama i osiguravajućim kućama, dok istovremeno bankama i osiguravajućim kućama omogućava da privuku, zadrže i uvećaju broj zadovoljnih i profitabilnih korisnika.

msg

Komunikacija potrošača sa kompanijama se odvija na brojne načine: na web site-u, putem mobilnih uređaja, korisničkog servisa ili na prodajnom mestu. Hybris pomaže organizacijama da postignu uspeh usvajanjem dodatnih kanala i pružanjem doslednog iskustva u svim kanalima, kao i alata neophodnih za povećanje prihoda i efikasnosti.

Hybris e-commerce platforma je namenjena i poslovnim i privatnim korisnicima. Poslovni korisnici mogu da biraju i segmentiraju proizvode ili oglasne kampanje prema ciljnim grupama, kao i alate koji će se tom prilikom koristiti. Prava snaga ove platforme leži u njenoj prilagodljivosti svakom korisniku i njegovim potrebama.

„Hybris e-commerce rešenje, koje smo danas predstavili, pomaže bankama i osiguravajućim kućama da se bolje povežu sa svojim korisnicima, bez obzira gde se oni nalazili. S obzirom na to da se poslovanje menja i transformiše, odnosno da mi danas živimo u digitalnoj eri, veoma je važno da hybris e-commerce rešenje omogućava kompanijama da ostvare personalizovanu i konzistentnu interakciju sa korisnicima kroz sve raspoložive kanale, tako da korisnici u svakom momentu dobiju ono što žele. Na taj način se direktno smanjuju operativni troškovi. Hybris e-commerce rešenje pomaže integrisanje svih digitalnih i fizičkih dodirnih tačaka sa korisnicima na jednoj platformi – uključujući online, mobile, point-of-sale, call centar, društvene medije i štampu“, rekao je Nikola Đokić, direktor msg global solutions SEE.

msg global solutions SEE i SAP hybris stručnjaci su tokom predavanja i prezentacija predstavili ključne funkcionalnosti i tehnološke komponenete Hybris e-commerce rešenja, kao i vrlo važne poslovne procese u okviru finansijskog sektora.