nauka

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja do 2020. godine – „Istraživanje za inovacije treba da da smernice i konkretne korake u kom pravcu treba da se razvija naučni potencijal u Srbiji. U rektoratu Univerziteta u Kragujevcu održana je javna rasprava o Strategiji, na kojoj je učestvovao i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić.

Prema njegovim rečima, potrebno je stvoriti veze, pre svega između nauke i privrede , povezati se naučnicima u dijaspori, ali i sa onima koji rade u civilnom sektoru. Pored zakonskih rešenja potrebni su novi izvori finansiranja ali i fondovi

Jedan od najvažnijih zadataka je da otvorimo nove izvore finansiranja nauke, kako bi mnogo češće i dinamičnije istraživači mogli da se prijavljuju za nove projekte. Sadašnje rešenje nije dobro jer se konkursi za projekte raspisuje na svake četiri godine – rekao je ministar Verbić.

U javnoj raspravi učestvovali su i državni sekretar prof. dr Vera Dondur i pomoćnici ministra prof. dr Nikola Tanić, prof. dr Branko Bugarski i prof. dr Viktor Nedović, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu i Novom Pazaru, malih i srednjih preduzeća, kao i naučni radnici.

Kako se moglo čuti na javnoj raspravi, po konkurentnosti je Srbija na 94. mestu u svetu, a po naučnom potencijalu na 47, što znači da je potrebno snažnije povezivanje naučnih potencijala u privredi, koje je predviđeno Strategijom.

Kako je rečeno na javnoj raspravi potrebno je i usaglašavanje sa Evropskom unijom, posebno u okviru projekta Horizont 2020, gde nauka i privreda zajedno konkurišu sa inovacijama.