Kompanije Microsoft i Adacta organizovale su u Hotelu Radisson Blu poludnevnu konferenciju na kojoj su stručnjaci iz svih područja predstavili osiguravajućim kompanijama kako da optimizuju svoje resurse, prepoznaju prodajne mogućnosti, kao i da omoguće bolje korisničko iskustvo, a sve uz pomoć CRM (Customer Relationship Management) rešenja.

 

Osiguravajuće kompanije širom sveta ulažu velike napore kako bi svoje interne resurse učinile efikasnijim, a svoje poslovanje usklađenijim sa važećom regulativom u cilju pružanja najbolje usluge sve zahtevnijem i edukovanijem klijentu današnjice. U tom procesu odluka o izboru pravog IT rešenja za podršku ovim procesima je od ključnog značaja.

adacta

Microsoft Dynamics CRM rešenje osiguravajućim kompanijama donosi brojne prednosti u efikasnijem sticanju i zadržavanju klijenata, te je na konferenciji bilo reči upravo o iskustvima i najboljim praksama implementiranim u Srbiji i regionu.

 

Poslovni savetnik jedne od četiri najveće revizorske kuće na svetu, kompanije PricewaterhouseCoopers, Veronika Tasić Vušurović prisutnima je, kroz primere iz prakse, objasnila zašto je važno da je kompanija orijentisana na klijenta i zašto pojedine vodeće kompanije ostvaruju korist stavljajući svog klijenta u sam centar poslovanja.

 

Najuspešnije kompanije su uvidele da se pogled na klijenta od 360 stepeni mora nadograditi. Ovo su postigle uz pomoć CRM strategije kojoj je u središtu iskustvo klijenata. Ovakav CRM omogućava ne samo bolju i efikasniju prodaju, marketing i brigu o korisnicima već je i iskorak ka objedinjenim kanalima komunikacije (sa klijentima i sa prodajnom silom), inovativnim proizvodima i unapređenom poslovanju.” – istakla je Veronika Tasić Vušurović.

 

Prisutnima se takođe obratio i predstavnik kompanije Adacta koji je govorio o načinu na koji  CRM može da poveća efektivnost marketinga, prepozna najefikasnije kanale komunikacije, poveže prodaju i pružanje usluga u cilju postizanja boljih rezultata klijenata i osiguravajućih kompanija. Pored toga, customer service menadžeri i direktori imali su priliku da saznaju kako mogu da ostvare benefite uz pomoć jednog ulaza za sve zahteve klijenata. Rok Zupančič, iz kompanije Adacta predstavio je značaj višekanalne podrške kao i načine automatizovanja pravila usmeravanja na osnovu klasifikacije zahteva.

U delu programa u kojem su predstavljeni primeri iz prakse, Marija Blagojević iz kompanije Axa Osiguranje predstavila je iskustva ove osiguravajuće kuće u primeni AdInsure.CRM rešenja i načinu na koji kompanija mora da se prlagodi kako bi ostala orijentisana na kupca.

Konferencija je okupila veliki broj predstavnika industrije osiguranja u Srbiji i regionu i eminentnih stručnjaka sa ciljem da se razmene iskustva i predstave najbolja rešenja u cilju povećanja efikasnosti u ovoj oblasti.