Konferencija „Pravo i internet“ koju su organizovali Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, održana je 29. marta u prostorijama Fakulteta. Pet učesnika Konferencije govorilo je o aktuelnostima koje se tiču odnosa prava i interneta pred velikim brojem okupljenih, mahom stručnjaka iz branše, advokata, studenata.

Reči je bilo o autorskim i srodnim pravima, privatnosti na internetu, pravnom okviru registracije internet domena u Srbiji, rešavanju sporova u vezi sa registracijom naziva internet domena, ali i novinama koje donosi novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Konferenciju su otvorili dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Union, prof. dr Nebojša Šarkić, koji je istakao značaj rada na edukaciji u pogledu odnosa prava i informacionih tehnologija, čemu je i Fakultet izuzetno posvećen, i Vladimir Manić, direktor Fondacije RNIDS. Vladimir Manić je okupljenima poželeo dobrodošlicu na skup, i podsetio da je regulatorni aspekat važan deo rada Fondacije.

Doc. dr Mario Lukinović, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, objasnio je šta sve može da bude predmet zaštite autorskih prava, govorio je o autorskim i srodnim pravima u kontekstu interneta i napravio osvrt na Direktivu Evropske unije o autorskim pravima, posebno na njen Član 13. koji je izazvao veliku pažnju javnosti i ukazao na neke njegove sporne delove.

Dejan Đukić, rukovodilac Sektora opštih i pravnih poslova RNIDS-a, izlagao je temu pravnog okvira registracije naziva internet domena u Srbiji, ukazao na promene koje je doneo GDPR, na to kako izgleda WHOIS posle GDPR-a i obrazložio kakva je sada u RNIDS-u praksa prikupljanja podataka o registrantima.

U nastavku prvog bloka Konferencije advokat Nenad Cvjetićanin ukazao je na prednosti vansudskog rešavanja sporova u vezi sa registracijom naziva domena zahvaljujući radu Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena. Na osnovu desetogodišnje lične arbitražne prakse izneo je tri zanimljiva primera sporova povodom naziva domena i govorio o epilozima tih sporenja.

Tokom drugog dela Konferencije prof. dr Saša Gajin, sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, govorio je Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti čija primena počinje krajem avgusta, za koji je rekao da je izrađivan sa idejom usklađivanja domaćih pravnih aspekata sa zakonodavstvom EU. Istakao je da je naročito važno za zaštitu prava ličnosti to što ovim zakonom dobijamo law enforcementpravila u skladu sa evropskim, a što se primenjuje u svakom delu sektora bezbednosti.

Advokat Dragan Milić fokusirao je izlaganje na temu privatnosti na internetu i konstatovao da je nemoguće predvideti na koje se sve načine može povrediti pravo na privatnost na internetu. Nakon kratkog osvrta na istorijat prava na privatnost, govorio je o primeni GDPR-a i posebno obrazložio najznačajnija načela koja GDPR inkorporira.