ab soft

Početkom decembra meseca kompanija AB Soft je održala svoje tradicionalno savetovanje. I ove, kao I prethodnih godina preko 200 korisnika AB Soft poslovnih programa, partnera i predstavnika medija, okupilo se u hotel “M” u Beogradu, kako bi prisustvovali skupu.

Predavanja su organizovana u dve sale.

U prvoj sali glavna tema bile su izmene u programskom sistemu koje su rezultat izmena zakona u 2018. godini. Najpre, tu je svakako izmena u Zakonu o PDV-u, ali I obaveza registracija faktura korisnika budžeta na sajtu CRF I još neke druge izmene zakona I njihovo sprovođenje kroz AB Soft ERP. Kako se AB Soft aplikacije stalno nadograđuju novim mogućnostima, ovo je ujedno bila I prilika da se posetioci upoznaju sa novim mogućnostima I da zajedno sa stručnjacima iz podrške AB Softa razmotre mogućnost korišćenja nekih novina u svojim kompanijama.

Pošto je sprovođenje popisa imovine zakonska obaveza koju većina kompanija organizuje na kraju poslovne godine  na skupu je još jednom pokazano kako da ove aktivnosti sprovedete kroz neke od AB Soft modula. Osim popisa pokazano je sve obrade koje treba sprovesti kroz razne aplikacije kako bi se poslovna godina uspešno završila.

 

Ujedno iskoristili smo ovu priliku I prisustvo velikog broja naših korisnika da prezentujemo web portal za podršku, što u narednoj godini planiramo da ovedemo kao primarni vid podrške našim korisnicima.

Paralelno, u drugoj Sali odvijala su se predavanja po temama koje su manje knjigovodstvene prirode. U prvom deli savetovanja prikazane su nove mogućnosri AB Soft aplikacije Zbir. Zbir je najmlađa aplikacija u AB Soft ponudi standardnih modula. Namenjena je periodičnom generisanju velikog broja faktura u preduzećima koja pružaju usluge velikom broju korisnika – prvenstveno javno komunalna preduzeća. Aplikacija je povezana sa knjigovodstvenim modulom.

Druga, veoma važna tema u drugoj Sali, je bila zaštita podataka o ličnosti I dva veoma važna zakona koja su stupila na snagu u 2018 godini – Zakon o zaštiti podataka ličnosti za Srbiju i i GDPR u Evropskoj Uniji. Uredba koja je u Evropskoj Uniji u primeni od 25. maja ove godine, podigla je dosta prašine. Sličan Zakon kod nas je stupio na snagu 21. novembra, a u primeni je od avgusta naredne godine. Na predavanju korisnici su se upoznali sa oba zakona, sa izmenama u aplikacijama koje treba da omoguće lakšu primenu u njihovom poslovnom okruženju, ali I sa novimana u radu AB Softa koje iziskuju ova dva zakona.

Treća tema druge sale se odnosila na tehničke aspekti sigurnosti informacija kao I Azure implementacija kroz praktičan primer upotrebe Azure resursa u implementaciji AB Soft informacionog sistema.