U Nacionalnom parku Sila u Kalabriji, u Italiji, predstavljen je portal o održivom turizmu u Evropi – Ecobnb

ecopark1

Portal povezuje pružaoce usluga smeštaja i putnike zainteresovane za ekologiju i održivi razvoj turizma, a na njemu su dostupne zelene rute u Srbiji, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Nemačkoj i Sloveniji.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržava razvoj koncepta održivog turizma kao partner na projektu Eko tačke – Zeleno putovanje kroz Evropu zajedno sa Centrom za istraživačke i razvojne projekte Eko Dev iz Srbije, kao i partnerima iz Nemačke, Slovenije i Italije.