Data center

Kako bi se podstakla upotreba otvorenih podataka za razvoj novih usluga i servisa koji će unaprediti svakodnevni život građana i građanki Srbije, Open Data Hub objavljuje Javni poziv za kreiranje inovativnih rešenja na osnovu podataka dostupnih na Portalu otvorenih podataka.

U okviru ovog Javnog poziva raspisana su dva Izazova.

Izazov „Do pametnijih gradova uz pomoć otvorenih podataka“ otvoren je za pametna rešenja, dizajnirana uz pomoć tehnologije i otvorenih podataka, kako bi se olakšao život stanovnika u urbanim sredinama. Predložena rešenja treba da se odnose na neku od sledećih oblasti:  finansije, životna sredina, transport i mobilnost (parking, javni prevoz, biciklističke staze), urbanizam, komunalne usluge, i energetika.

Izazov „Otvoreni podaci za unapređenje dijabetološke zdravstvene zaštite“ ima za cilj da poboljša položaj obolelih od dijabetesa, kojih je u Srbiji veoma mnogo – približno 12% odraslog stanovništva. Potrebno je kreirati rešenja koja će doprineti efikasnijem trošenju sredstava za dijabetološku zdravstvenu zaštitu, planiranje mera prevencije, podizanje svesti o ovoj bolesti i slično.

Pozivaju se svi zainteresovani, a posebno startapi, udruženja, mala i srednja preduzeća i naučno-istraživačke ustanove, da ponude inovativne odgovore na teme ova dva Izazova koristeći otvorene podatke.

Uslov Izazova je da se za razvoj originalnih ideja koristi najmanje jedan set podataka sa Portala otvorenih podataka, a mogu se koristiti i drugi podaci. Posebno se ohrabruje kombinovanje postojećih otvorenih podataka sa podacima prikupljenim od korisnika (eng. crowdsourcing data collection), kao i kreiranje ili otvaranje novih baza podataka.

Podaci o dijabetesu i podaci lokalnih samouprava dostupni su na Portalu otvorenih podataka. Na platformi „Otvoreni budžeti“ mogu se pronaći planirani prihodi i rashodi lokalnih samouprava, a napravljena je i interaktivna tabla (eng. BI dashboard) kako bi zainteresovani lakše pronašli druge potrebne skupove podataka lokalnih samouprava.

Timovi koji osmisle šest najboljih rešenja, tri po svakom izazovu, dobiće priliku da svoje ideje predstave i uživo kroz kratke prezentacije komisiji za evaluaciju. Najmanje dve ideje, po jedna u okviru svakog izazova, biće nagrađene sa po najviše 10 hiljada dolara.

Rok za prijavu je 17. februar do ponoći, a rok za razvoj rešenja biće 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Prijava se vrši slanjem popunjenog formulara na adresu: datachallenge.rs@undp.org, a više detalja o izazovu, procesu prijave i selekcije zainteresovani mogu pronaći ovde.

Izazov otvorenih podataka, kao i sam Open Data Hub, pokrenut je u okviru projekta „Otvoreni podaci za održivi razvoj“ koji sprovodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu (ITE) u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.