Dopis ministarki Mihajlovic od strane osam IKT udruženja iz Srbije povodom najavljenih izmena Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju možete pronaći na sajtu Vojvođanskog ICT Clustera ili možete pročitati u nastavku.

**********************
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Nemanjina 22-26, Beograd
Ministarka, gđ. Zorana Mihajlović
16. jul, 2018. godine
Poštovana ministarko Mihajlović,
Organizacije koje potpisuju ovaj dopis okupljaju predstavnike iz sve tri oblasti trostruke spirale biznis – obrazovanje – javna uprava, uključujući i ogromnu većinu IT kompanija koje u Srbiji zapošljavaju preko 22.000 ljudi i odgovorne su za najjači izvozni proizvod Srbije danas.
Odlučili smo da Vam se udruženo obratimo kao predstavnici domaćeg IKT sektora, a sa željom da izrazimo zabrinutost povodom najavljenih izmena Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Predlozi izmena koji su objavljeni na nekim od foruma taksi udruženja, ukoliko su tačni, eksplicitno isključuju mogućnost korišćenja savremenih tehnologija, onemogućavaju unapređenje oblasti prevoza putnika i nanose štetu krajnjim korisnicima.
Smatramo da navedeni predlozi izmena ovog Zakona nisu u skladu sa principima slobodnog tržišta i strateškim opredeljenjem Vlade Srbije o podršci savremenim načinima poslovanja. Izmene poput onih koje donose obavezu korišćenja taksimetra, a isključuju opciju određivanja cena putem digitalne aplikacije ili ustanovljavaju obavezu overavanja računa pečatom prevoznika udaljavaju Srbiju od strateški postavljenih ciljeva u oblasti digitalne transformacije društva.
Na osnovu informacija kojima raspolažemo, verujemo da bi sporne izmene dodatno doprinele ograničavanju konkurencije i ugrozile kvalitet usluga koje su potrebne građanima. Posao države je da obezbedi fer uslove za sve učesnike na tržištu koje je slobodno i da osigura poštovanje zakona.
S druge strane, verujemo da država treba i da aktivno podrži inovativno poslovanje, nove poslovne modele i transformaciju tržišta i zakona koji ga regulišu uvek imajući u vidu razvoj savremenih tehnologija i potrebama današnjeg korisnika.
Svesni smo da je ovo situacija u kojoj su se pre Srbije našle druge mnogo razvijenije evropske zemlje, ali i zemlje u našem okruženju sa kojima lakše možemo da se poistovetimo. I pored svih teškoća na koje su naišli, zemlje poput Velike Britanije, Nemačke, ali i Hrvatske i Rumunije, našle su načine da omoguće inovativnim poslovnim modelima da funkcionišu, unapređujući konkurentnost na zadovoljstvo svih strana.
Dodatno, neke od predloženih izmena su u suprotnosti sa digitalizacijom i smanjenjem birokratizacije koja već postoji u zakonodavstvu naše zemlje, poput Zakona o elektronskom dokumentu ili Zakona o privrednim društvima.
Sigurni smo da ćete i Vi i Vlada Srbije, u skladu sa svojim otvorenim opredeljenjem da podržavate inovativne modele poslovanja i digitalnu transformaciju celokupnog društva, umeti da prepoznate koliko je važno omogućiti uslove za tržište na kome se cene formiraju slobodno, korisnici dobijaju najbolju moguću uslugu, a inovacije su poželjne i pomognute, a ne sputane.
Ovim putem Vas pozivamo da vratite nacrt zakonskih izmena na razmatranje, uz uključivanje šireg kruga zainteresovanih strana.
Podsećamo da smo, kao i do sada, spremni da stavimo na raspolaganje svoje vreme, stručnost i iskustvo kako bi pomogli rad svih tela koje će definisati propise u ovoj i drugim oblastima, a koje nailaze na izazove koje donosi digitalna transformacija.
Srdačan pozdrav,
Niški klaster naprednih tehnologija, Goran Mladenović
IT klaster Subotica, Karlo Vetro
IKT mreža, Marina Blagojević
Vojvođanski IKT klaster, Milan Šolaja
IT klaster Centralne Srbije, Branimir Dženopoljac
Inicijativa Digitalna Srbija, Vukašin Stojkov
Zrenjaninski IKT klaster, Vladimir Kovač
SEE ICT, Zoja Kukić