Danas je u Beogradu predstavljeno „Udruženje SAP korisnika u Srbiji” (USKUS). Ova neprofitna organizacija za ciljeve ima razvijanje bližih odnosa, razmenu znanja i veština među članicama udruženja, kao i unapredjenje komunikacije i koordinacije potreba članica udruženja sa kompanijom SAP.

 

Sva zainteresovana pravna lica registrovana u Republici Srbiji, koje koriste tehnologije i proizvode kompanije SAP, mogu postati članovi USKUS-a. Jedini uslov je da ne nude komercijalne usluge, koje su u vezi sa SAP proizvodima, trećim licima.

sap

USKUS će funkcionisati na principu sličnih udruženja – imaće skupštinu, upravni odbor, predsedništvo i nadzorni odbor.

 

„Udruženje SAP korisnika u Srbiji je na prvom mestu osnovano je da okupi i unapredi znanje i razmenu informacija korisnika SAP proizvoda. Nakon prvog skupa koji je održan pre šest meseci, shvatili smo da je interesovanje veliko i krenuli u formalizaciju Udruženja i privlačenje članstva. Od prve sesije do danas smo formalno osnovali Udruženje, napravili Statut i krenuli u ekspanziju, odnosno, predstavljanje zainteresovanim kompanijama benefite uključenja u rad USKUS-a.“, izjavio je Miloš Mihaljević, kopredsednik Udruženja za SAP korisnike u Srbiji.

 

„Udruženje će SAP korisnicima pomoći da lakše i jednostavnije razmenjuju svoja iskustva o implementiranim SAP rešenjima, sa jedne strane, a sa druge, očekujemo da svoje potrebe uz pomoć naših stručnjaka lakše definišu i dobiju od nas najbolju i praksu i znanje kako bi unapredili svoje poslovanje. Ovakva udruženja postoje u zemljama u regionu i ovo u Srbiji je formirano po ugledu na njih“ rekao je Vojislav Genić, direktor kompanije SAP u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope.

 

Narednih meseci Udruženje SAP korisnika u Srbiji planira da definiše strategiju svog delovanja, da okupi što više firmi da aktivno učestvuju u radu udruženja, da uspostavi saradnju sa ostalim regionalnim udruženjima i drugim adekvatnim institucijama, kao i da oformi timove za unapređenje rada po celinama od značaja, kao što su moduli, upravljanje projektima, upravljanje procesima …