Kaspersky Lab kids

Grupa za obrazovanje nastavlja da otvara Mejkers labove u Srbiji, a treća adresa je Zaječarska gimnazija. Ovo je prva gimnazija koja će imati ovaj inovativan multidisciplinarni prostor, i prva škola u Istočnoj Srbiji.

Gimnazija Zaječar dobila je 15. novembra prostor u kome će učenici i nastavnici imati priliku da razvijaju veštine i kreiraju inovacije kroz multidisciplinarni pristup i timski rad. Tim povodom organizovan je susret predstavnika Grupe za obrazovanje (Nordeus fondacija, Centar za promociju nauke, Dostignuća mladih u Srbiji i Inicijativa Digitalna Srbija), nastavnika i predstavnika školske uprave i lokalne samouprave.

Mejkers lab je mesto u kome se podstiču đaci i njihovo interesovanje za nauku u pravcu eksperimentisanja, inovacija i dijaloga sa drugim građanskim inicijativama i programima. Učenicima i nastavnicima je u novom prostoru dostupan deo za razmenu ideja, stvaranje, praktičan rad, čitanje, kao i segment posvećen društvenim igrama koje za tematiku imaju STEM nauku ili preduzetništvo.

O značaju prvog Mejkers laba u Istočnoj Srbiji, kao i o dosadašnjim uspesima Gimnazije Zaječar govorili su Srđan Stanojević, direktor Gimnazije Zaječar, dr Marko Krstić, v.d. direktora Centra za promociju nauke, izvršni direktor Dostignuća mladih Darko Radičanin, Miloš Đuričanin, direktor strategije i razvoja Nordues fondacije, i Nebojša Bjelotomić, direktor Inicijative Digitalna Srbija.

„Gimnazija u Zaječaru je prva gimnazija u zemlji i prva škola u istočnoj Srbiji koja dobija ovakav prostor. Za nas je ovo velika čast jer dolazi kao priznanje za zalaganje u radu sa decom i rad same škole. U Mejkers lab mogu da stvaraju, istražuju i sarađuju nastavnici i učenici ne samo naše škole, već i čitave lokalne zajednice, pa i šire. Uvođenjem izbornih programa u gimnazije, u kome je rad zasnovan na projektnoj nastavi, a i kroz nove programe opšteobrazovnih predmeta, pružila se prilika da nastavnici i učenici iskažu svoju kreativnost kroz različite aktivnosti i timski rad, posebno u oblasti prirodnih nauka, preduzetništva i umetnosti“, zaključio je Srđan Stanojević, direktor Gimnazije Zaječar.

DONACIJA ZA GIMNAZIJU – VIRTUELNA UČIONICA I PRAKTIČNA RADIONICA
Pored Mejkers laba koji đacima i nastavnicima nudi mogućnost da kroz multidisciplinaran pristup i inovativne poduhvate razvijaju svoje ideje, Grupa za obrazovanje donirala je školi i prvu virtuelnu učionicu u saradnji sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, koja je obezbedila VR naočare. Zamišljeno je da deo Mejkers laba bude namenjen praktičnim veštinama i postane radionica za obradu materijala i elektroniku. Za te potrebe, Grupa za obrazovanje donira školi 3D printer, bušilicu, ubodnu testeru, brusilicu, mini brušilicu za finije radove, ručnu testeru, komplet ručnog alata, komplet odvrtača, kao i komplet za ARDUINO sa senzorima.

USPESI ZAJEČARSKE GIMNAZIJE, JEDNE OD NAJSTARIJIH SREDNjIH ŠKOLA U SRBIJI

Gimnazija Zaječar, pored toga što je jedna od najstarijih srednjih škola u Srbiji, može da se pohvali i uspesima u raznovrsnim oblastima, podsticanjem edukacije kroz primenjena znanja i veštine kao i kreativnosti u radu sa učenicima.

Matematičari i fizičari iz ove škole u proteklih desetak godina osvojili su više od 20 republičkih nagrada. Pored toga, već pet godina unazad gimnazija realizuje Program učeničke kompanije. Uspesi proističu upravo iz pristupa u učenju koji kombinuje igru i nastavu. Ilustrativan primer za to jeste aktivnost Potraga za blagom, za koju je škola nagrađena na nacionalnom takmičenju za najbolje primere prakse karijernog vođenja (Euroguidance Srbija). Još jedan zanimljiv projekat kroz koji škola popularizuje nauku među mladima jeste i Naučni paparaco, realizovan u saradnji sa Centrom za promociju nauke.

Ova gimnazija se bavi i zelenim temama, a iz škole ističu da su naročito ponosni na činjenicu da je Gimnazija Zaječar prva škola u Evropi koja je dobila STEM EXPERT LABEL u okviru projekta Stem Label.

IT ZA DEVOJČICE, PRAVLjENjE MUZIČKIH INSTRUMENATA I UZGAJANjE BILjAKA

Na susretu u Gimnaziji, učenice sa IT smera predstavile su program Girls can do IT, koji je škola pokrenula prošle godine sa namerom da motiviše učenice osnovnih škola da upišu IT smer. Prisutni su imali priliku da se upoznaju sa učeničkim kompanijama, ali i sa projektom koji se realizuje u okviru Primenjenih nauka 2, a koji spaja fiziku i muziku.
Učenici i nastavnici su prikazali prisutnima muzički instrument koji su kreirali prošle godine, društvene igre, ali i biljke koje škola posvećeno uzgaja.

ORGANIZACIJE KOJE ČINE GRUPU ZA OBRAZOVANjE

Grupa za obrazovanje osnovana je u septembru ove godine sa ciljem zajedničke podrške obrazovanju, čine je:
● Nordeus fondacija osnovana je sa ciljem da se pomogne deci i mladima da steknu veštine, znanja i kompetence potrebne za uspeh u digitalnoj ekonomiji kroz podršku obrazovanju i razvoj podsticajnog i kreativnog okruženja.
U oblasti podrške obrazovanju, fokus je na sprovođenju inovativnih programa zasnovanih na interdisciplinarnom pristupu, iskustvenom učenju i razvoju kompetenci za 21. vek. Dok u oblasti razvoja ekosistema kreativnih industrija, Nordeus fondacija nastavlja sa dosadašnjim naporima Nordeusa kroz sopstvene programe i udruživanjem sa brojnim kompanijama kroz organizacije poput Inicijative Digitalna Srbija i Srpske gejming asocijacije čiji je Nordeus i suosnivač.
● Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija, koju je 2010. godine osnovalo Ministarstvo nauke Srbije sa zadatkom da promoviše nauku i tehnologiju. CPN sprovodi programe i aktivnosti radeći sa istraživačkim i obrazovnim institucijama u Srbiji i širom sveta, a blisko sarađuje i sa republičkim ministarstvima, medijima i privatnim sektorom. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući sve relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija. CPN teži da integriše društvo u istraživačke procese, kako bi se ono, uz uvid u potrebe građana, što adekvatnije suočavalo sa društvenim izazovima.
● Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji. Pored vodećih digitalnih igrača u zemlji koji su osnivači Inicijative „Digitalna Srbija“, ona danas okuplja više od 30 organizacija i kompanija članova iz različitih sektora relevantnih za rast digitalnog ekosistema, uključujući tehnologiju, bankarstvo i finansije, telekomunikacije, konsalting, obrazovanje i istraživanje, zatim advokatske, medijske i farmaceutske kuće, kao i organizacije za podršku startapima. Cilj Inicijative „Digitalna Srbija“ je stvaranje poslovnog okruženja koje je u službi digitalne ekonomije. Na putu ka tom cilju ulaže u strateške programe u oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, razvoja startap ekosistema, pravno-regulatornog okvira, digitalne infrastrukture i javnog dijaloga o digitalnoj transformaciji.
● Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika. Misija organizacije je priprema i osposobljavanje učenika za uspešan život i rad u savremenom svetu u kome su najveće vrednosti inovativnost i preduzetnička inicijativa. Uz podršku međunarodnih donatora i partnera iz poslovnog sektora u Srbiji, organizacija Dostignuća mladih u Srbiji već 17 godina kroz implementaciju svojih programa i aktivnosti na svim nivoima obrazovanja ukazuje na značaj preduzetničkog obrazovanja čiji su direktni ishod više prilika za zapošljavanje mladih, bolja konkurentnost na tržištu rada, osamostaljivanje i brže uključivanje u društvo kao i pokretanje sopstvenog posla, posebno u okviru programa Učenička kompanija.