Ka nacionalnoj strategiji za sajber-bezbednost u Srbiji – delovi koji nedostaju

Seminar pod nazivom “Ka nacionalnoj strategiji za sajber-bezbednost u Srbiji – delovi koji nedostaju”, koji se održava u Istraživačkoj stanici “Petnica” kraj Valjeva otvorili su pomoćnik ministra za informaciono društvo Sava Savić i Adel Abusara, predstavnik Misije OEBS-a u Srbiji.

U svom obraćanju Sava Savić je istakao da je u okviru Strategije razvoja informacionog društva u RS do 2020. godine, informaciona bezbednost jedan od šest strateških prioriteta i dodao da su u okviru prioriteta informacione bezbednosti, utvrđena četiri ključna cilja: unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za informacionu bezbednost, zaštita kritične informacione infrastrukture, borba protiv visokotehnološkog kriminala i naučno-istraživački i razvojni rad u oblasti informacione bezbednosti.

 

Tokom proleća 2015.godine, Misija OEBS-a u Srbiji implementirala je projekat: “Ka nacionalnom okviru za sajber-bezbednost u Srbiji: izgradnja višepartnerske platforme” u saradnji sa organizacijom civilnog društva Diplo centrom i uz podršku DCAF-a. U sklopu nastavka aktivnosti započetih ovim projektom, Misija organizuje seminar pod nazivom “Ka nacionalnoj strategiji za sajber-bezbednost u Srbiji – delovi koji nedostaju”.

Pomoćnik ministra je rekao da je za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za nacionalnu bezbednost potrebno doneti propise iz oblasti informacione bezbednosti kojima će se dodatno urediti standardi informacione bezbednosti, područja informacione bezbednosti, kao i nadležnosti i zadaci pojedinih institucija u ovoj oblasti, kao i da je potrebno je formirati nacionalni CERT (Computer Emergency Response Team), sa ciljem da preventivno deluje i koordinira rešavanje računarsko bezbednosnih incidenata na Internetu.

tvoren seminar “Ka nacionalnoj strategiji za sajber-bezbednost u Srbiji – delovi koji nedostaju” u Istraživačkoj stanici “Petnica”

Na ovom seminaru koji traje od 17.-19. novembra učestvuju predstavnici ključnih državnih institucija u ovoj oblasti, privatnog sektora i organizacija civilnog društva.

„Razvojem informacione bezbednosti u RS želi se postići poverenje korisnika u bezbedno funkcionisanje IKT sistema, širenje svesti o neophodnosti sprovođenja mera informacione bezbednosti, zaštita podataka, zaštita IKT sistema, efikasni mehanizmi zaštite i ostvarivanje prava u procesima elektronskog poslovanja i elektronske razmene podataka.“, rekao je Sava Savić.

Misija OEBS-a u Srbiji podržava razvoj nacionalnog okvira u Srbiji vezanog za rastuće pretnje koje dolaze iz sajber prostora, uz uključivanje javnog, korporativnog i akademskog sektora, kao i organizacija civilnog društva.