Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon poziva na seminar Savremena čitanja tehnologije koji organizuje od 26. septembra. do 10. novembra na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

 

Škola će funkcionisati kao čitajuća grupa u okviru koje će se analizirati tekstovi iz oblasti studija kulture i filozofije tehnologije, teorije medija,  koji se tematski bave tehnološkom kulturom današnjice, pokrivajući i propitujući aspekte kao što su algoritamska vladavina, opšta kibernetizacija, big data, automatizacija, privatnost, komodifikacija znanja.

 

Pravo učešća na konkursu nije ograničeno, ali je poželjno poznavanje osnove teorija društva i umetnosti.  S obzirom da je fokus škole na tehnologiji, od polaznika se očekuje aktivno promišljanje “tehnoloških uslova” razvoja društva i kulture. Radni jezik je srpski, uz neophodno poznavanje i razumevanje teksta na engleskom jeziku.

Seminar je besplatan, ali je učešće na svim čitajućim grupama koje će se održavati obavezno.

Potrebno je poslati kraću biografiju i motivaciono pismo. Motivaciono pismo treba da bude do 1000 karaktera, i treba da obrazloži polje interesovanja u okviru datog tematskog okvira. Prijavljivanje je elektronskom poštom, na adresu office@napon.org, a rok je 03. Septembar 2015. Sa kandidatima koji prođu u drugi krug biće obavljen razgovor putem Skajpa tokom 12. i 13. Septembra. Škola će se održavati subotom.

 

Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.