Konstruisanje pametnih gradova, nova neprofitna globalna inicijativa čiji je cilj rešavanje postojećih problema u vezi sa sajber bezbednošću u pametnim gradovima kroz saradnju i razmenu informacija između organizacija, i zvanično je pokrenuta danas. Uz podršku vodećih stručnjaka i istraživača iz oblasti IT tehnologije iz kompanija IOActive, Kaspersky Lab, Bastille i Cloud Security Alliance, inicijativa „Konstruisanje pametnih gradova“ služiće kao kumunikacijska veza između kompanija, vladinih organizacija, medijskih kuća, neprofitnih inicijativa i pojedinaca širom sveta koji su uključeni u proces kreiranja, poboljšanja i promocije pametnih i bezbednih tehnologija za moderne gradove.

simcity-2013-gameplay

Koncept pametnog grada je lokalnog karaktera i mnoge organizacije širom sveta rade ne brojnim rešenjima koja će urbane sredine učiniti efikasnim u štednji energije, udobnim za život, ekološki prihvatljivim i bezbednim. Mnogo manji broj njih se fokusira na sajber bezbednst ovih pametnih gradova. Međutim, što su više IT tehnologije uključene u konstruisanje pametnog grada, veći su potencijalni rizici. Ako se ne obrati pažnja na bezbednost u početnoj fazi, troškove i kompleksnost konstruisanja pametnog grada, to bi moglo da oteža rešavanje problema u budućnosti. Na kraju krajeva, grad bi ostao nezaštićen.

Krajnji cilj inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ jeste to bude sprečeno uz pomoć čitavog niza aktivnosti, među kojima su:

  • Edukacija gradova i snabdevača o značaju bezbednosnih mera i njihovim troškovnim prednostima
  • Saradnja sa partnerima i razmenjivanje ideja i metodologija
  • Promovisanje značaja i koristi prilikom uvođenja bezbednosnih mera u ranoj fazi razvoja projekta ili plana
  • Partnerstvo o izgradnji između gradova, snadbevača i bezbednosnih organizacija
  • Kreiranje standarda, smernica i resursa koji mogu da poboljšaju sajber bezbednost u svim oblastima koje se odnose na pametne gradove

Učesnici inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ veruju da će ona pomoći da se efikasno i odgovorno dele informacije i znanje o sajber bezbednosti modernih gradova. Ona će takođe povezati istraživače za bezbednost sa građevinskim firmama za izvođenje javnih radova kako bi se savladali svi izazovi u vezi sa bezbednosnim merama, kao i gradske vlasti sa bezbednosnom zajednicom kako bi se zajedničkim snagama rešili novi bezbednosni problemi.

„Sajber bezbednost modernog i pametnog grada nije nešto što možete samostalno da rešite. Ovaj koncept podrazumeva uzajamnu komunikaciju između velikog broja različitih tehnologija, tako da je jedini način da se predvide i eliminišu sve potencijalne bezbednosne pretnje kroz saradnju velikog broja stručnjaka širom sveta. Zbog toga je i kreirana inicijativa „Konstruisanje pametnih gradova“, izjavio je Cezar Serudo (Cesar Cerrudo), glavni tehnološki direktor kompanije IOActive i član upravnog odbora inicijative „Konstruisanje bezbednig gradova“.

„Pametni gradovi predstavljaju veliku priliku za razvoj i napredak u oblasti održivosti. Međutim, ovi projekti ne mogu da budu samo pametni, već moraju da budu i bezbedni. Obezbeđivanje ugrađenih tehnologija i korišćenje koncepta „Internet stvari“ (Internet of Things) u infrastrukturi grada donosi rizike koji se moraju uzeti u obzir i konstantno nadgledati kako bi se osigurala bezbednost građana. Želimo da sarađujemo sa izrađivačima planova i građevinskim firmama kako bi podigli svest o sajber pretnjama i podelili informacije o uklanjanju ovih pretnji pre nego što one ostvare uticaj na javnost”, izjavio je Kris Rouland (Chris Rouland), osnivač i glavni izvršni direktor kompanije Bastille i član upravnog odbora inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“.

„Konstruisanje pametnih gradova ima za cilj da reši sajber probleme u svakoj fazi konstrukcije pametnog grada, od planiranja do same implementacije pametnih tehnologija. Pozivamo gradske vlasti, proizvođače opreme i softvera, kao i istraživače za bezbednost da se priključe diskusiji”, izjavio je Patrik Nilsen (Patrick Nielsen), glavni istraživač za bezbednost u kompaniji Kaspersky Lab i član upravnog odbora inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“.