Nutanix cloud

Zaključci studije o uticaju hibridnog cloud-a na zadovoljenje novonastalih potreba kompanija usred COVID-19 krize

Nutanix  lider u poslovnim cloud rešenjima, nedavno je objavio zaključke svoje treće po redu studije pod imenom Enterprise Cloud Index, uz izveštaj koji meri napredak kompanija ka implementaciji privatnih, hibridnih i javnih cloud rešenja. Ove godine, učesnici u istraživanju su takođe ispitani u vezi sa uticajem COVID-19 pandemije na trenutne i buduće IT odluke i strategiju. Bitni zaključak je: hibridni cloud je i dalje predvodnik i idealni model IT infrastrukture (86% ispitanika misli tako), i ispitanici koji koriste hibridna okruženja će se najverovatnije fokusirati na strateške napore i pozitivni uticaj na poslovanje.

Pandemija je pomerila fokus IT-a u pravcu podrške radniku od kuće i omogućavanju skoro pa trenutna rešenja koja mogu stići do geografski udaljenih radnika, podržavajući tako poslovanje razvojem cloud rešenja. Uz to, veliki broj ispitanika koji koristi hibridna okruženja je izjavio kako je veća verovatnoća da će ponuditi fleksibilniji način rada, ojačavajući tako svoje planove za nastavak poslovanja, čineći operacije jednostavnim i povećavajući udeo korišćenje digitalnih konferencija zbog pandemije.

Većina ispitanika (skoro 76%) je prijavila kako je pandemija učinila da razmišljaju više strateški o IT-u, i skoro polovina (46%) je rekla da su se njihova ulaganja u hibridni cloud uvećala kao direktni rezultat pandemije, uključujući javna i privatna cloud rešenja. Uz to, kompanije se takođe sve više oslanjaju na više javnih cloud rešenja kako bi ostvarili svoje potrebe, u poređenju sa prethodnim godinama. Izveštaj pokazuje da, među onima koji koriste javna cloud rešenja, 63% ispitanika koristi dva ili više rešenja ili multicloud, dok su ispitanici takođe očekivali da ovaj broj poraste na 71% u narednih 12 meseci.

Drugi zaključci ovogodišnjeg izveštaja uključuju:

  • Kompanije su načinile korake ka svom novom IT operativnom modelu: Globalni ispitanici preduzimaju ključne korake ka uspešnom sprovođenju hibridnog cloud okruženja, uključujući usvajanje hiper-konvergentne infrastrukture (HCI) u svojim data centrima i prestanak upotrebe data centara koji nisu cloud zarad korišćenja privatnih i javnih cloud rešenja. Globalni IT timovi takođe planiraju velike promene u infrastrukturi, oni predviđaju povećanje implementacije hibridnog cloud-a za više od 37% u narednih pet godina i odgovarajući pad od 15% u data centrima koji ne koriste cloud rešenja. Ispitanici su takođe prijavili korišćenje mešovitog modela privatnog cloud-a, javnog cloud-a i tradicionalnog data centra češće nego bilo kog drugog (26%), što je prvi korak ka potpuno integrisanom hibridnom cloud okruženju.
  • Rad na daljinu neće nestati i kompanije planiraju u odnosu na to: Pre godinu dana, oko 27% kompanija koje su učestvovale u istraživanju, nije imalo radnike od kuće sa punim radnim vremenom. Taj broj je pao za 20% ove godine na 7%, zahvaljujući COVID-19 pandemiji. Do 2022. godine, 13% kompanija koje su učestvovale u istraživanju neće imati radnike sa udaljene lokacije koji rade puno radno vreme, što je manje od pola koliko ih je bilo pre godinu dana, 2019. godine, pre COVID pandemije. Implikacije govore da će kontinuirana ulaganja u cloud infrastrukturu (50%) i mogućnosti rada od kuće (47%) i dalje biti prioritet za sledećih 12 do 18 meseci.
  • Ishod strateškog poslovanja pokreće promene mnogo više nego ekonomija: Ispitanici kažu da su njihovi primarni motivi za modifikovanje svoje IT infrastrukture veća kontrola svojih IT resursa (58%), postizanje fleksibilnosti kako bi se uspešno izašlo na kraj sa dinamičnim zahtevima poslovanja (55%), i poboljšanje podrške za korisnike i zaposlene koji rade na daljinu (46% respektivno). Sa druge strane, samo 27% je pomenulo smanjenje troškova kao motivaciju.
  • Ispitanici u obrazovanju imaju jedinstvene probleme i potrebe izazvane COVID-19 pandemijom: Većina ispitanika u industriji obrazovanja je kao primarni tehnički izazov navelo „osiguravanje da radnici na daljini imaju odgovarajući hardver“, više nego bilo koji drugi problem. Pored toga, 47% je navelo pružanje „adekvatnih komunikacionih kanala među zaposlenima, kupcima i klijentima“ kao glavni izazov. Sektor obrazovanja preduzima prave korake ka transformaciji, visoko se rangirajući kada je u pitanju implementacija privatnih cloud-a, sa 29% ispitanika koji su rekli da koriste samo privatna cloud rešenja (znatno više od ukupno 22% na globalnom nivou).

“U januaru, za mnoge kompanije, tehnologija se smatrala osnovnom funkcijom poslovanja, omogućavajući suštinske organizacione procese”, izjavila je Wendy M. Pfeiffer, CIO kompanije Nutanix. “Danas, tehnologija je dobila potpuno novo značenje. U pitanju je kompleksna strategija i ona može unaprediti ili uništiti dugoročnu perspektivu kompanije. COVID-19 je ubrzao put ka novoj eri strateškog IT-a i značajno uvećava profil te industrije, a zaključci ovogodišnje  Enterprise Cloud Index studije reflektuju tu novu realnost. Hibridni cloud je predvodnik i nastaviće se tako dok mešamo fizička i virtuelna okruženja i udaljavamo se od poslovanja na samo jedan način”.

Već treću godinu za redom, Vanson Bourne je za potrebe kompanije Nutanix anketirao 3.400 IT menadžera širom sveta o tome gde danas rade njihove poslovne aplikacije, gde planiraju da rade u budućnosti, koji su njihovi cloud izazovi, i kako se njihove cloud inicijative porede sa drugim IT projektima i prioritetima. Anketirani korisnici su iz više industrija, različitih veličina i sledeće oblasti: Severna i Južna Amerika, Evropa, Srednji Istok, Afrika (EMEA) i Azijsko-pacifički (APJ) region.

Kako bi saznali više o izveštaju i zaključcima, molimo preuzmite kompletan treći Nutanix Enterprise Cloud Index, ovde.