Specijalna pešačka traka za korisnike mobilnih telefona u gradu Siajnu pokrenula je polemiku Kineza na internetu.

Metar široka i 100 metara dugačka traka obojena je u crveno, plavo i zeleno, sa crtežima mobilnih telefona i natpisima na kineskom jeziku: „Specijalna staza za (pubbers) zavisnike od telefona”.

„Pubbers” je nova reč koja opisuje ljude koji zure u svoje telefone ne obraćajući pažnju oko sebe.

Mnogi su postavili pitanje efekta ove pešačke staze, jer je pitanje da li će je uopšte primetiti, dok hodaju zagledani u telefonske ekrane.