Novo istraživanje sprovedeno povodom Dana centra, 23. novembra, pokazuje da nakon samo pet godina od osnivanja 43 odsto građana prepoznaje Centar, a da čak 98 odsto želi više nauke u javnosti

Centar za promociju nauke 23. novembra obeležava peti rođendan. Osnovan 2010. Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti, Centar je na ovaj datum upisan u sudski registar nakon čega je počeo sa radom, sa idejom širenja naučne pismenosti i jačanja kulture nauke u Republici Srbiji. Danas Centar čini 25 zaposlenih i snažna mreža partnera širom Republike Srbije, u regionu i Evropi.

Tokom prvih pet godina, najverniji saradnik CPN-a bili su građani koji su masovno podržavali naučnopopularne inicijative. Centar je na peti rođendan ponovo proverio stavove građana o promociji nauke. Istraživanje koje je tokom novembra 2015. CPN sproveo u saradnji sa agencijom MASMI, pokazalo je da građani Republike Srbije nedvosmisleno žele više nauke u javnosti. Istraživanje je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 500 građana Beograda svih uzrasta.

sajam knjiga cpn

Tako, na pitanje da li ima dovoljno nauke u medijima, 88 odsto građana je odgovorilo da nauke ima manje nego što je potrebno. Oko 10 odsto ispitanika smatra da nauke u medijima ima taman koliko je dovoljno, a samo 2 odsto da je ima više nego što je potrebno. Ovi rezultati pokazuju da čak 98 građana uviđa potrebu da se nauka promoviše, što je za nijansu više nego u istraživanju iz 2012. godine, kad je 97 odsto građana smatralo da je promocija nauke neophodna.

Nažalost, za promociju nauke u Srbiji izdvajaju se sredstva u iznosu od samo 0,5 odsto ionako skromnog budžeta za nauku. Uprkos tome, ispostavlja se da pet godina nakon osnivanja čak 43 odsto građana zna šta je CPN, što ga čini prepoznatljivijim od mnogih ustanova sa vekovnom tradicijom. Naime, na pitanje „U kojoj meri ste upoznati sa radom Centra za promociju nauke“, 31 odsto građana odgovara da je čulo za Centar, dok 10 odsto povremeno prati aktivnosti Centra.

Poređenje sa veličinom ispitivanog uzorka objašnjava zašto u Beogradu oko 150 do 200.000 ljudi posećuje manifestacije kao što je „Maj mesec matematike“. Istraživanje pokazuje i da oko 2 odsto građana redovno koristi i prati programe Centra, što skalirano na broj stanovnika Beograda, objašnjava posete od više stotina ljudi na tribinama, kao i desetine hiljada posetilaca radionica, festivala i CPN internet sajtova.

Tokom pet godina, CPN je pokrenuo na stotine manifestacija, radionica, predavanja, tribina, festivala, izdavačkih i medijskih poduhvata, sa zadatkom da zadovolji potrebe građana za znanjem. Pokazuje se da je ova potreba građana potcenjena. Na pitanje „Da li biste kupovali časopis koji se na jasan i zanimljiv način bavi naučnim temmama?“, samo 15,8 odsto populacije odgovara negativno, da ih takav časopis ne zanima.

Oko 39 odsto građana bi rado čitalo takav časopis, ali nije spremno da za njega izvdoji novac. Međutim, čak 45 odsto populacije bi ga kupovalo , pri čemu bi 36 odsto bilo spremno da za njega plati do 300, a 9 odsto do 500 dinara. Centar je ove sezone pokrenuo prvi domaći ilustrovani časopsi za promociju nauke „Elementi“ čija je cena 290 dinara.