Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO), raspisao je Javni poziv za obuku sertifikovanih konsultanata za digitalizaciju. Kandidati i poslovni konsultanti koji žele da doprinesu uspehu transformacije poslovanja kompanija, mogu da se prijave na obuku do 4. juna 2018. godine.
Jedan od prvih koraka ka podršci digitalne transformacije, pre svega malih i srednjih privrednih društava, jeste stvaranje mreže konsultanata u procesima digitalizacije poslovanja. Javni poziv odnosi se na sve poslovne konsultante koji žele da postanu partneri srpskoj privredi u procesu digitalne transformacije poslovanja.
„Kao odgovor na izazove digitalizacije, Privredna komora Srbije donela je odluku da osnuje Centar za digitalnu transformaciju d.o.o.  Ovaj Centar omogućiće da se na efikasan i transparentan način odgovori na sve izazove digitalizacije privrede, kroz edukaciju, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge. Projekat osnivanja i razvoja Centra za digitalnu transformaciju podržale su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, kao i Austrijska privredna komora“, objasnio je Predrag Nikolić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije.
Obuka obuhvata dva modula – osnovni modul  je opšti i namenjen je svim polaznicima kao obuka za izradu Digitalne mape puta , dok je drugi modul specifični i odnosi se na dva podmodula -Fokus Modul A:  Digitalna transformacija  (modeli i procesi poslovanja), kao i  Fokus Modul B: E-trgovina/E-marketing i društvene mreže
Polaznici se pri apliciranju opredeljuju za jedan od dva ponuđena podmodula i stiču uslove za sertifikaciju u skladu sa izborom.
Nakon obuke, polaznici koji zadovolje tražene kriterijume imaće mogućnost da postanu „Sertifikovani konsultanti za digitalizaciju“. Sertifikat dodeljuje INCITE (austrijska Akademija kvaliteta Udruženja za poslovni konsalting i informacione tehnologije – UBIT), ovlašćen da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.
Detaljnije informacije o javnom pozivu i obukama OVDE
Popunjenu aplikaciju i sva tražena dokumenta, kao i eventualna pitanja, kandidati mogu poslati putem e-maila: [email protected] .
Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije do kraja godine obezbediće digitalnu strategiju za 40 kompanija, prvenstveno malih i srednjih, kao i fondove i modele finansiranja, a planira se i početak implementacije tehnoloških rešenja.
Rezultati istraživanja Centra za digitalnu transformaciju PKS pokazuju da od 340 malih i srednjih preduzeća u Srbiji, u sektoru poljoprivrede, metalskom i sektoru usluga, oko 60 odsto nema digitalnu strategiju, dok preostalih 40 odsto ima digitalnu strategiju koja se uglavnom svodi na nabavku računara i korišćenje pojedinih oblika poslovne digitalne komunikacije.