PlanRadar

Danas je PlanRadar, jedna od vodećih evropskih digitalnih platformi za upravljanje projektima u oblastima građevinarstva i upravljanja nekretninama, unapredila svoje integracione mogućnosti lansiranjem PlanRadar Connect usluge.

Podržana vodećom platformom za automatizaciju preduzeća, Workato, PlanRadar Connect usluga ima za cilj da unapredi način na povezivanja tehnoloških rešenja, što korisnicima PlanRadar platforme omogućava da se lako sinhronizuju sa drugim aplikacijama, bez potrebe za složenim kodiranjem.

Poboljšanja će PlanRadar korisnicima pružiti veću fleksibilnost, spajajući njihov postojeći softver i radne procese sa nagrađivanom funkcionalnošću platforme, kako bi se uštedelo vreme, unapredile brzina rada i tačnost, uz istovremeno izbegavanje ogromne količine podataka koji smanjuju performanse.

Nedavna investicija Serije B finansiranja u vrednosti od 69 miliona dolara će takođe povećati sposobnosti istraživanja i razvoja kompanije, pomažući u finansiranju novog tehnološkog centra i namenskog tima za inovacije proizvoda za bržu i jednostavniju interoperabilnost sa drugim softverima i programima.

Bojan Petković, regionalni direktor kompanije PlanRadar za Jugoistočnu Evropu, izjavio je: „Kako građevinska industrija nastavlja da se razvija u digitalnom dobu, pronalaženje efikasnih načina za automatizaciju radnih procesa je postalo ključno za poboljšanje izvođenja projekata i poslovnih performansi. To je bio katalizator za PlanRadar Connect.”

Petković dodaje: „Želimo da unapredimo interoperabilnost, uklanjajući prepreke nekompatibilnosti koje dolaze sa korišćenjem mnoštva tehnoloških sistema, stvarajući nedoslednosti u podacima i dodatni posao dupliranjem procesa. Stvaranjem jednostavnog načina integracije sa postojećom tehnologijom, kompanije mogu da rade pametnije i postignu veće nivoe tačnosti kada je u pitanju korišćenje podataka. Reč je o zajedničkom pristupu i nečemu čemu bi trebalo da teži šira industrija.”

Nove funkcije će predstavljati dodatak za postojeći API softvera (Application Programming Interface), čineći ga bržim i lakšim za integraciju sa više od 200 unapred ugrađenih konektora, kao što su Outlook, Dropbox, Jira, SAP i Microsoft Dynamics.

U okruženju u kom je deljenje informacija ključno za uspeh projekta, PlanRadar Connect takođe može da podstakne veće nivoe komunikacije i saradnje između timova, stvarajući transparentnu sledljivost procesa donošenja odluka.

„Budući da građevinska industrija nastoji da maksimizira efikasnost, vidimo rastuću potražnju za automatizovanim radnim procesima koji povezuju timove u kancelariji i na terenu, u svakoj fazi životnog ciklusa građevinskog projekta. PlanRadar Connect predstavlja odličan primer Workato platforme sa malo kodiranja/bez kodiranja koja svima omogućava da lako kreiraju prilagođene automatizacije za premeštanje kritičnih informacija o projektu i zadataka između PlanRadara i preko 200 drugih kritičnih poslovnih aplikacija.” izjavio je Gautham Viswanathan, glavni direktor proizvoda u kompaniji Workato.

Petković zaključuje: „Ukoliko građevinska industrija želi da postigne tačnost i pravovremenost informacija i zaista prihvati svoju digitalnu transformaciju, onda se prvo mora pozabaviti pitanjem tehnološke kompatibilnosti, koje trenutno ometa napredak.”

„Ovo je samo najnoviji korak u kontinuiranom razvoju našeg softvera, koji na dnevnoj bazi koristi već 100.000 profesionalaca u više od 60 zemalja. Nadamo se pozitivnim povratnim informacijama od naših korisnika nakon što počnu da implementiraju PlanRadar Connect u sopstvena postojeća softverska rešenja.”