Bizit

Danas je u beogradskom Klubu poslanika počele treća konferencija BIZIT, posvećena primeni informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovanju. #BIZIT2016 u fokus postavlja aktuelnu temu Transformacije poslovanja. Digitalna transformacija ne obuhvata samo upliv novih tehnologija u sve pore našeg života, već i promenu poslovnih navika svih učesnika u poslovnim procesima.

U okviru konferencije biće predstavljena najsavremenija rešenja koja poslovanje podižu na viši nivo. U savremenom poslovanju, učešće tehnologije ne svodi se samo na finansijski aspekt poslovanja i evidenciju dokumentacije. Tehnologija je akcelerator i planiranja, upravljanja projektom, a kasnije i proizvodnjom, a sve veći značaj ima i u valjanom predstavljanju poslovnih rezultata, trendova, pa i konkretnih saveta o tome kuda i kako dalje.

Konferenciju je otvorio Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik PC Press-a, koji je na otvaranju naglasio: „Menadžment kompanija uvek mnogo očekuje od IT-ja, ali se pri tom mršti na troškove koje nova oprema i servisi zahtevaju, uz jako malo razumevanja za rokove implementacija tih noviteta i probleme koje prilikom implementacije neminovno nastaju. Posle razvoja cloud paradigme, koja je uspela da velika početna ulaganja zameni mesečnim troškom održavanja, približavamo se tački u kojoj će čitav IT postati jedinstveni servis, istovremeno fleksibilan i dovoljno moćan da pokrije sve aspekte poslovanja. Ali da bi se to zaista desilo, sami principi poslovanja moraju da se promene, procedure moraju da budu redefinisane, a brojne nelogičnosti u njima uočene i otklonjene. I to je upravo digitalna transformacija poslovanja, tema ovogodišnjeg BIZIT-a.“

Konferencija #BIZIT2016 trajaće dva dana, tokom koje će tematski biti zastupljene osnove digitalne transformacije u kompanijama, ali i u finansijskom sektoru, medijima i obrazovanju koje brzo treba da osposobi kvalitetne kadrove za novu eru poslovanja.

Digitalna transformacija je dvosmerna, a samo oni koji je prihvate i učestvuju u njoj, naći će svoje mesto u novom poslovnom miljeu, među korisnicima koji imaju nove potrebe, navike i načine konzumiranja roba i usluga.