Telenor fondacija i udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju „Naša kuća“predstavili su danas digitalni servis koji će pomoći mladima sa intelektualnim smetnjama angažovanim na projektu „Kuhinja na točkovima“.

Projekat „Kuhinja na točkovima“ nastao je sa ciljem da se mladim osobama  sa intelektualnim smetnjama omogući zaposlenje.  Mladi koji su radno angažovani na ovom projektu svakodnevno obezbeđuju tople obroke koje isporučuju na kućnu adresu starim, bolesnim i teško pokretnim osobama

koje nisu u mogućnosti da same pripremaju hranu. U sklopu ovog projekta, trenutno je zaposleno 12 mladih osoba, koje dnevno raznesu do 80 toplih o broka, a planirano je da u naredne dve godine bude zaposleno još 10 ljudi.