Privrednici su pokazali veliko interesovanje za sticanje znanja o BIM tehnologiji. “Verujem da ćete u okviru ovog ciklusa predavanja steći dovoljno znanja da počnete da koristite alate koji vam mogu biti od velike pomoći da budete konkurentniji na tržištu“, rekla je u obraćanju privrednicima Vida Džagić, pomoćnik direktora Komore glavnog grada.

Dr Nenad Fric, docent na Građevinskom fakultetu je rekao da je BIM ušao na osnovne akademske studije fakulteta, kao izborni predmet u izbornoj grupi gde se nalazi i CAD i istakao da će, i nakon završenih studija, pojavom novih softverskih rešenja i tehnologija biti neophodno da se ulaže u dalje usavršavanje i u slobodno i u radno vreme.

Predavanje “Uvod u BIM”, o korišćenju naprednih tehnologija i softverskih rešenja, o mogućnostima i prednostima za sve aktere koji učestvuju u realizaciji jednog projekta, održao je Đanmarko Ćurčić Baldini, vlasnik BaldiniStudio. On je istakao da BIM tehnologije omogućavaju projektantima da virtualno izgrade objekat pre izgradnje i da i projektanti i izvođači i investitor imaju tačnu informaciju o budućoj građevini što doprinosi bržoj i lakšoj komunikaciji i jeftinijem i kvalitetnijem izvođenju.

Building Information Modeling (BIM) je proces kreiranja i upravljanja 3D građevinskim podacima tokom njegovog razvoja. BIM je složen višefazni proces koji okuplja podatke članova tima kako bi modelirao komponente i alate koji će se koristiti tokom procesa izgradnje, kako bi se stvorila jedinstvena perspektiva procesa izgradnje. 3D proces ima za cilj postizanje uštede kroz saradnju i vizuelizaciju građevinskih komponenata u procesu ranog dizajna koji će diktirati promene i modifikacije aktuelnog procesa izgradnje.

To je veoma moćan alat koji, kada se pravilno koristi, štedi novac, vreme i pojednostavljuje proces izgradnje.

Na predavanjima koja su namenjena arhitektama i građevinskim inženjerima biće predstavljeni prvi koraci prelaska na BIM način rada u građevinskoj industriji, koje organizuju PKS-Privredna komora Beograda i Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Baldini Studio International.