Politika privatnosti

Datum poslednje izmene: 6. septembar 2023.

Dobrodošli na Personalmag.rs! Ova Politika Privatnosti opisuje kako Personalmag.rs prikuplja, koristi i štiti vaše lične podatke. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku Privatnosti kako biste bolje razumeli način na koji tretiramo vaše informacije.

Prikupljanje Ličnih Podataka

Personalmag.rs prikuplja lične podatke od svojih korisnika samo onda kada su nam ti podaci dobrovoljno dostavljeni. Ovi podaci mogu uključivati, ali se ne ograničavaju na:

  • Ime i prezime
  • E-mail adresa
  • Adresa
  • Telefon
  • Informacije o poslovnom iskustvu

Upotreba Ličnih Podataka

Lični podaci prikupljeni od strane Personalmag.rs koriste se isključivo za sledeće svrhe:

  • Slanje newslettera i relevantnih informacija
  • Analiza i poboljšanje usluga
  • Personalizacija sadržaja našeg sajta
  • Kontaktiranje korisnika u slučaju potrebe

Deljenje Ličnih Podataka

Personalmag.rs neće prodavati, iznajmljivati ili deliti vaše lične podatke sa trećim stranama bez vaše saglasnosti, osim ukoliko to nije zakonom obavezno.

Bezbednost Ličnih Podataka

Personalmag.rs preduzima odgovarajuće mere kako bi zaštitio vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka ili krađe. Naši zaposleni su obučeni da tretiraju ove podatke sa posebnom pažnjom.

Pristup i Kontrola nad Ličnim Podacima

Korisnici Personalmag.rs imaju pravo da pristupe svojim ličnim podacima, isprave netačne informacije ili zatraže brisanje svojih podataka iz naših baza. Molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese office@personalmag.rs kako biste ostvarili svoja prava u vezi sa ličnim podacima.

Izmene Politike Privatnosti

Personalmag.rs zadržava pravo da povremeno izmeni ovu Politiku Privatnosti kako bi se prilagodila promenama u zakonodavstvu ili praksi. Obaveštenje o izmenama biće objavljeno na našem sajtu, i korisnici će biti obavešteni putem e-maila.


Molimo vas da se redovno vraćate na ovu Politiku Privatnosti kako biste bili informisani o najnovijim izmenama. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili zabrinutosti u vezi sa vašim ličnim podacima, slobodno nas kontaktirajte na office@personalmag.rs. Hvala vam što koristite Personalmag.rs!