Prema razultatima ankete koju su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International, polovina (46 odsto) internet korisnika veruje da je tradicionalno bankarstvo sigurnije od internet bankarstva. I pored ovih strahova, ljudi i dalje delimično obavljaju transakcije putem interneta. ali ne preduzimaju ni najosnovije mere zaštite, pri čemu izlažu riziku svoj novac i reputaciju banke.

Jedan od najjednostavnijih načina da kriminalci pristupe vašem bankovnom računu jeste da se predstave kao vlasnik računa. Oni to mogu da urade tako što će dobiti informacije o računu, kreiranjem „phishing“ stranice gde će korisnici nesvesno otkriti svoje korisničko ime i lozinku, ili krađom informacija o korisničkim imenima i lozinkama pomoću bankarskog trojanskog virusa koji će napasti računar kada korisnici pristupe legitimnoj veb stranici banke.  Tradicionalni računari i mobilni uređaji su podjednako  podložni  ovim napadima.

kineske banke

Anketa je pokazala da se značajan broj korisnika (49 odsto) oseća izloženo  opasnosti kada obavljaju finansijske transakcije putem interneta. Pored toga, polovina ispitanika (54 odsto) je izjavila da smatra da je tradicionalno obavljanje transkacija pouzdanije nego kada ono biva obavljano putem interneta, a 46 odsto se složilo da je tradicionalno bankarstvo sigurnije od internet bankarstva.

Međutim, uprkos ovim strahovima, većina internet korisnika često koristi internet usluge za plaćanje: 76 odsto ispitanika koristi desktop  ili laptop računare za plaćanje putem interneta, 22 odsto koristi tablet uređaje, 30 odsto koristi mobilne telefone, dok je 12 odsto vlasnika pametnih televizora priznalo da njih koriste  za ovakve usluge. Pored toga, prema rezultatima ankete, svaki peti korisnik ne radi ništa kako bi na internetu zaštitio svoje finansijske podatke.

„Ako potrošači, usled straha da postanu žrtve internet prevare, izaberu tradicionalno bankarstvo, to će usporiti usvajanje onlajn i mobilnih platnih sistema inateraće banke da ulože više resursa u svoje poslovnice. U međuvremenu, kada govorimo o korisnicima koji su već prihvatili onlajn i mobilne platne sisteme, prisutna je stalna bezbednosna pretnja da će oni svoj novac i reputaciju banke izložiti nepotrebnom riziku. Zbog toga je danas od vitalnog značaja da banke ulažu u tehnologiju koja će omogućiti bezbedno bankarsko okruženje za njihove mušterije. Ovakav pristup ne samo da će uveriti korisnike koji preferiraju tradicionalno bankarstvo da je internet i mobilno bankarstvo bezbedno, već će takođe smanjiti rizik kod neopreznih korisnika koji bi inače mogli da izgube značajne finansijske podatke”, izjavio je Ros Hogan (Ross Hogan), direktor odseka za zaštitu od prevara u kompaniji Kaspersky Lab.

Jedno od rešenja za ovaj problem jeste program Kaspersky Fraud Prevention, višeslojna sigurnosna platforma koja je kreirana specijalno za banke. Kaspersky Fraud Prevention  štiti finansijske podatke na korisničkim uređajima, povećavajući na taj način poverenje korisnika i smanjujući broj situacija kada banka treba da istražuje incidente, plaća kompenzacije ili ponovo uspostavlja svoju reputaciju nakon sigurnosnog propusta. Ova platforma može da zaštiti vlasnika praktično svakog uređaja, bilo da je u pitanju Windows PC računar, Mac, Windows Phone, Android ili iOS operativni sistem.