Na petoj po redu, međunarodnoj konferenciji i sajmu “Nove tehnologije u obrazovanju” u organizaciji Britanskog saveta, kompanija Microsoft u Srbiji predstavila je inicijative i programe u oblasti obrazovanja koje sprovodi globalno i u Srbiji, kao i alate i savremena rešenja koja pomažu sveobuhvatnijoj primeni tehnologija u ovoj oblasti.

Microsoft aktivno podržava prilagođavanje svih nivoa obrazovanja potrebama života u 21. veku i okruženju koje odlikuju sve izraženije digitalne karakteristike. IT platforme koje kompanija razvija, kao i programi koje sprovodi u oblasti  obrazovanja, osmišljeni su sa ciljem da deci i mladima učine informatičko znanje dostupnim i interesantnim.

Neki od ovih alata predstavljeni su po prvi put kod nas, pa su tako posetioci imali priliku da detaljnije upoznaju globalno najomiljeniji i najzanimljiviji program za učenje različitih kreativnih IT veština – popularni Minecraft. Na radionicama posvećenim ovoj popularnoj igri prilagođenoj za obrazovne programe (Minecraft Education Edition), koja je po prvi put predstavljena na srpskom jeziku, pokazano je kako deca i mladi na kreativan način mogu da nauče, ne samo da budu korisnici tehnologija, već i da učestvuju u njihovom kreiranju.

Istovremeno, predstavljeni su i materijali za učenje informatike u osnovnj školi, koji su kreirani u saradnjom sa fondacijom Petlja, koji podjednako pomažu učenicima u usvajanju informatičkog znanja, i služe kao podrška profesorima u nastavi.

„Microsoft svojim rešenjima, programima podrške i inicijativama predstavlja pouzdanog i dugoročnog partnera svim institucijama i činiocima obrazovnog sistema, jer upravo oblast obrazovanja prepoznajemo kao osnov za bolju budućnost i održivi razvoj društva i ekonomije. Obuka nastavnika za rad na savremenim IT platformama, besplatni alati za učenike, samo su neke od inicijativa koje sprovodi Microsoft u Srbiji, sa ciljem da se kod dece i mladih razvije kritičko razmišljanje i rešavanje problema uz pomoć savremene tehnologije, a u skladu sa zahtevima digitalnog doba u kome živimo“ istakao je na otvaranju sajma Željko Vujinović, direktor Microsofta u Srbiji.

Sajmu novih tehnologija u obrazovanju prethodila je jednodnevna regionalna konferencija ministara prosvete, na temu digitalne transformacije, koju je u Beogradu takođe organizovao Britanski savet. Na konferenciji je učestvovao Danijel Bačelić, regionalni direktor sektora obrazovanja u Microsoftu, koji je predstavio Microsoft Education Transformation Framework, globalnu strategiju kompanije u sferi obrazovanja.

Microsoft u Srbiji sprovodi veliki broj inicijativa i programa u oblasti obrazovanja.

Jedna od njih je i podrška implementaciji prve faze projekta E-prosveta, uspostavljanje moderne platforme za saradnju u obrazovanju, za sve osnovne i srednje škole.

Sveobuhvatne digitalne transformacije nema bez izgradnje kompjuterskih kapaciteta nastavnika, kako bi mogli da što uspešnije sprovode časove informatike u osnovnim školama. Ovaj projekat organizovan je u saradnji sa Fondacijom Petlja. Obuku je do sada prošlo više od 1150 nastavnika informatike, što čini okvirno 95% ovog kadra u Srbiji. Dodatno, u 250 škola u Srbiji održana je obuka za Office 365 Education kojom su nastavnici dobili priliku da se upoznaju i obuče za rad na savremenim platformama za saradnju u školama.

Deo procesa transformacije i modernizacije obrazovanja naravno podrazumeva i osavremenjivanje infrastrukture školstva, gde je kompanija takođe dala svoj doprinos u okviru Connectivity projekta, kojim je obezbeđena besplatna bežična Wi-Fi mreža u 40 škola u ruralnim područjima Srbije. Više od 17.000 učenika i 2.000 nastavnika će imati izuzetno važan nivo sigurnosti i adekvatne upotrebe sadržaja na internetu, zahvaljujući obezbeđenim Microsoft tehnologijama.

Naravno, kada je reč o upotrebi savremenih tehnologija, posebno kod dece i mladih, jedna od ključnih tema u poslednjih nekoliko godina je i bezbednost. IT Karavan, partnerski projekat sa Ministarstvom prosvete i Ministarstvom telekomunikacija sprovodi se već tri godine i posvećen je povećanju svesti javnosti, posebno dece, mladih i njihovih porodica, o bezbednom i pametnom korišćenju savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i uređaja. Do sada je projektom obuhvaćeno više od 20.000 učenika i 300 nastavnika iz osnovnih škola.