siemens

Dekan Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Nebojša Bojović i generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd Udo Ajhlinger potpisali su 2. juna na Saobraćajnom fakultetu sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između fakulteta i kompanije Siemens.

Siemens
Siemens

Sporazum je potpisan sa ciljem ostvarivanja uspešne saradanje na budućim projektima i promovisanja zajedničkih interesa u cilju daljeg razvoja saobraćajne infrastrukture u Srbiji. Kako je kompanija Siemens ponosna na saradnju koju ostvaruje sa Univerzitetima na različitim projektima, veoma nas raduje da ćemo ovakav vid saradnje ostvariti i sa Saobraćajnim fakultetom. Saobraćajni fakultet kroz svoje obrazovne programe pruža edukaciju stručnjaka u oblastima saobraćaja, transporta, komunikacije i logistike, a što je usko povezano sa portfolijom kompanije Siemens. Tokom saradnje Siemens će aktivno učestvovati u organizaciji prezentacija praktičnih problema i rešenja iz realnog poslovnog okruženja za studente fakulteta, kao i usmeravanju njihove ekukacije ka savremenim tehničkim, tehnološkim i poslovnim rešenjima.

 

Siemens-ova divizija Mobility predstavlja globalnog lidera na polju saobraćajne infrastrukture. Pored našeg bogatog iskustva na polju transporta i IT “know-how”-a, stalno radimo na razvoju novih, inteligentnih rešenja koja uvećavaju dostupnost infrastrukture, optimizuju tok saobraćaja i poboljšavaju iskustva putnika. To je način na koji elektrifikujemo, automatizujemo i digitalizujemo saobraćajnu infrastrukturu, dok danas postavljamo standarde za budućnost transporta.