U četvrtak, 24. septembra, 2015. godine potpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta Educons i novosadske IT kompanije Eipix Entertainment, koja se bavi razvojem video-igara. Potpisnici ovog sporazuma bili su rektor Univerziteta Educons, prof. dr Aleksandar Andrejević i direktor kompanije Eipix, Mirko Topalski. Primarni cilj ovog sporazuma je uključivanje studenata Fakulteta digitalne produkcije Univerziteta Educons u intenzivnu stručnu praksu kao i profesionalnu obuku za angažman u industriji razvoja video-igara.

eipix

„Uzevši u obzir da je Univerzitet Educons u potpunosti prešao na projektni način studiranja koje, između ostalog,  podrazumeva intezivnu praktičnu dopunu teorijskog znanja koje studenti stiču u učionici, sa velikom pažnjom biramo kompanije za saradnju koje će mladima ponuditi najpre kvalitetnu praksu, ali i mogućnost zaposlenja. Verujemo da je ovaj model višestruko koristan kako za studente, tako i za interakciju tržišno orijentisanih kompanija i visoko-obrazovnih institucija“, istakao je prof. dr Aleksandar Andrejević, rektor Univerziteta Educons.

Eipix se već 10 godina bavi razvojem video-igara i trenutno je najproduktivniji proizvođač casual igara HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure) žanra na svetu. Sa preko 40 naslova na HOPA tržištu i planom da se do kraja godine uključi i u tzv.  Free To Play tržište, trenutno najprofitabilnije na svetu, Eipix znatno doprinosi popularizaciji ove industrije, ali i profesije u Srbiji.

„Uvereni smo da ovakvi sporazumi u svojoj suštinskoj primeni mogu znatno da poboljšaju poslovni ambijent industrije video-igara u Srbiji, jer je to delatnost koja je u ekspanziji i zahteva veći angažman stručnjaka. Studenti Fakulteta digitalne produkcije sada imaju mogućnost da od samog stupanja na fakultet dobijaju usmerenu praksu u Eipixu i po završetku programa budu jasno profesionalno orijentisani, bez veće potrebe za usvajanjem dodatnih veština za budući posao“, naveo je Mirko Topalski, direktor kompanije Eipix.

Formalizovanje saradnje između Univerziteta Educons i Eipixa podrazumeva sistemsko sprovođenje stručnih praksi i obuka, odnosno lakše i brže prevazilaženje prelaznog perioda između završetka školovanja i početka profesionalnog angažmana za studente.